obsah

Rejstřík trestů Praha

Projekt Evidence přestupků

 

 

Rejstřík trestů ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti ČR a Ministerstvem vnitra ČR uspořádal v minulých dnech několik workshopů zaměřených na problematiku evidence přestupků.

 

 

 

Cílem setkání bylo seznámit zástupce obcí s rozšířenou působností, statutárních měst, krajských úřadů, bezpečnostních sborů a ústředních orgánů státní správy s realizací projektu Evidence přestupků, získání zpětné vazby od budoucích uživatelů tohoto nově zaváděného informačního systému, v neposlední řadě pak vytvoření komunikační a informační platformy ve vztahu ke všem zainteresovaným subjektům - správním orgánům, které budou dle zákona oprávněny vkládat informace do registru přestupků, popřípadě z tohoto registru vyžadovat opisy a tím zajistit  koordinovaný postup při implementaci nové právní úpravy týkající se evidence přestupků.

 

 

 

 

 

 

 

popis.Text

 

popis.Text 

 

popis.Text

 

popis.Text

ePodatelna