obsah

Rejstřík trestů Praha

Grafická podoba výpisu z rejstříku trestů právnické osoby

Dne 22. 12.2011 byly ve Sbírce zákonů publikovány:

  • zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim,
  • zákon č. 420/2011 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.

Uvedené zákony, které nabyly účinnosti dnem 1.1.2012, mimo jiné vytvořily právní základ k tomu, aby Rejstřík trestů vedl, evidenci odsouzení právnických osob.

 Vzor výpisu

 

ePodatelna