obsah

Rejstřík trestů Praha

Postup podání žádosti o výpis z RT na právnickou osobu

 

   Údaje z evidence Rejstříku trestů o právnických osobách, které se uvádějí ve výpisu, jsou veřejně přístupné a z tohoto důvodu se při podání žádosti o výpis právnické osoby neověřuje totožnost osoby, která žádost podává.
 


  

 

Na rozdíl od postupu při přijetí žádosti o výpis z rejstříku trestů fyzických osob se totožnost žadatele o výpis z rejstříku trestů právnických osob nezjišťuje, tzn. žádost o výpis z rejstříku trestů právnických osob může podat kdokoliv, aniž by prokazoval vztah k právnické osobě, které se žádost týká. 

 

Žadatelům, kteří nemají možnost využít některého z dále uvedených postupů, tedy zejména žadatelům ze zahraničí, může výpis opatřit jakákoliv osoba. 

 

 

Jak získat výpis z rejstříku trestů právnických osob?

 

-      na počkání v sídle Rejstříku trestů, Soudní 988/1, Praha 4;

-      na počkání na kontaktním místě CzechPOINT

(obecní a městské úřady, pobočky České pošty, Hospodářské komory, notáři). Adresy a úřední hodiny kontaktních míst jsou uvedeny na http://www.czechpoint.cz;
UPOZORNĚNÍ:
Výpisy z rejstříku trestů vydané na kontaktních místech Czech POINT jsou primárně určeny pro použití na území České republiky. Pro použití v zahraničí si opatřete výpis vydaný Rejstříkem trestů.

 

-      korespondenčně

V ČR - zasláním žádosti poštou na adresu Rejstřík trestů, Soudní 1, 140 66 Praha 4.
Žádost musí být opatřena nalepenou kolkovou známkou ČR v hodnotě 100,- Kč (formulář žádosti viz níže). Žádost bude vyřízena do cca 3 pracovních dnů a výpis bude zaslán žadateli poštou doporučenou zásilkou na jím uvedenou adresu v ČR.  
V zahraničí - podání žádosti je možné pouze na zastupitelských úřadech ČR, které po zaplacení konzulárního poplatku ve výši 200,- Kč vyřízení zprostředkují.

 

-      prostřednictvím datových schránek

na adrese https://portal.gov.cz/formulare/vypis-z-rejstriku-trestu-pravnickych-osob.


 


 

Formulář žádosti o výpis z rejstříku trestů právnických osob

je k dispozici zde

ePodatelna