obsah

Obecné informace

webová služba Insolvenčního rejstříku

Ministerstvo spravedlnosti ČR poskytuje od 1.1.2008 také webovou službu, která umožňuje automaticky komunikovat a vyměňovat si údaje z aplikace insolvenčního rejstříku s jinými aplikacemi přes Internet. Poskytuje shodné údaje, které jsou dostupné v interaktivním prohlížení insolvenčního rejstříku. Tyto údaje jsou určeny pro strojové zpracování. Služba je koncipovaná jako veřejná a je zdarma.

Popis veřejného rozhraní najdete na adrese: https://isir.justice.cz/isir/common/stat.do?kodStranky=SLEDOVANIWS

Dokumentace k webové službě:
WS ISIR.pdf

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová