obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Dotační řízení Ministerstva spravedlnosti na rok 2018 - Program podpory práce s rodinami odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody

Dotační řízení Ministerstva spravedlnosti na rok 2018

Ministerstvo spravedlnosti ČR vyhlašuje Výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace v rámci dotačního titulu Program podpory práce s rodinami odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody.

Termín příjmu žádostí v této Výzvě byl prodloužen do 15.ledna 2018 - více zde

Metodiku pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nalezete zde

Žádost NNO o státní dotaci na rok 2018 se nachází zde.

Povinné přílohy k žádosti na rok 2018 nalezete zde.

Obsahové vymezení k dotační výzvě naleznete zde.

Žadatel předloží jedno vyhotovení žádosti v listinné podobě (viz Výzva) a taktéž zašle žádost včetně všech příloh v elektronické podobě na adresu rsolska@msp.justice.cz .

Kontaktní osoba:

Mgr. Magdalena Hučínová
e- mail: Mhucinova@msp.justice.cz
Tel.: +420 221 997 194

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová