obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Dotační řízení Ministerstva spravedlnosti na rok 2017

Dotační řízení Ministerstva spravedlnosti na rok 2017

Ministerstvo spravedlnosti ČR vyhlašuje Výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace na dotační titul Probační a resocializační programy pro dospělé pachatele realizované v dotačním roce 2017.

Metodiku pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nalezete zde.

Žádost NNO o státní dotaci na rok 2017 se nachází zde.

Povinné přílohy k žádosti na rok 2017 nalezete zde.

Žadatel předloží dvě vyhotovení žádosti v listinné podobě (viz Výzva) a taktéž zašle Žádost včetně příloh v elektronické podobě na adresu: jsvec@msp.justice.cz .

Kontaktní osoby pro poskytování dotací MSp:

Mgr. Jakub Švec

email: jsvec@msp.justice.cz

tel.: +420 221 997 483

 

Mgr. Henrieta Melicharová

email: hmelicharova@msp.justice.cz

tel.: +420 221 997 192

 

Mgr. Štěpán Bolf

email: sbolf@msp.justice.cz

tel.: + 420 221 997 406

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová