obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Veřejná soutěž o tzv. náramky má osm účastníků

Probační a mediační služba obdržela osm žádostí o účast v tendru na elektronický monitorovací systém pro trestní justici. Po jejich posouzení budou uchazeči splňující požadované podmínky vyzváni k účasti v soutěžním dialogu.

V rámci tendru k veřejné zakázce Elektronický monitorovací systém pro trestní justici bylo ve stanovené lhůtě podáno 8 písemných žádostí o účast.

„Jsem velmi rád, že dodavatelé projevili o zakázku zájem. Doručené nabídky Probační a mediační služba nyní posoudí a ti soutěžitelé, kteří prokáží splnění kvalifikace, budou vyzváni k účasti v soutěžním dialogu,“ uvedl ministr spravedlnosti Robert Pelikán. Podle ředitelky Probační a mediační služby Andrey Matouškové v tuto chvíli nelze délku tendru jednoznačně určit, neboť jeho trvání je závislé na počtu účastníků, s nimiž bude soutěžní dialog veden, a nastavení způsobu vedení soutěžního dialogu.

V rámci zakázky nejde jen o pouhé dodání monitorovacích zařízení, tzv. náramků, ale také o jejich následný servis, zřízení monitorovacího centra a školení odborného personálu, který bude systém obsluhovat.

5. 4. 2016         Tiskové oddělení Msp ČR a Probační a mediační služby

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová