obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Výběrové řízení na zpracování studie proveditelnosti k zavedení elektronického monitoringu pro trestní justici vyhrála společnost KPMG

Zástupci Probační a mediační služby (PMS) dnes na Ministerstvu spravedlnosti podepsali smlouvu se zástupci společnosti KPMG, která zvítězila ve výběrovém řízení na zpracování studie proveditelnosti zavedení elektronického monitorovacího systému pro trestní justici v České republice.

 

Příprava zakázky byla realizována v úzké součinnosti a v souladu s doporučeními odborné pracovní skupiny EMSON, kterou tvoří zástupci Ministerstva spravedlnosti, Probační a mediační služby, Vězeňské služby ČR a Institutu pro kriminologii a sociální prevenci.

 

„Od studie proveditelnosti očekáváme základní údaje pro správné nastavení systému,“ uvedla ředitelka PMS Jitka Čádová. Vítěz veřejné zakázky provede analýzu stávajících systémů elektronického monitoringu v Evropě a srovná jejich přednosti a nevýhody. Následně navrhne tři nejvhodnější varianty pro české právní prostředí a vypracuje i ekonomickou analýzu, která vyčíslí finanční náklady budoucí veřejné zakázky.

 

Studie proveditelnosti je nezbytnou podmínkou pro podání žádosti o spolufinancování projektu z peněz EU prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu,“ řekl náměstek ministryně spravedlnosti Vladimír Zimmel.

 

Elektronický monitoring byl doposud spojován výhradně s kontrolou trestu domácího vězení a kontrolou osob podmíněně propuštěných z výkonu trestu. Nově se však počítá i s jeho širším využitím, například pro potřeby nahrazení vazby či pro posílení ochrany obětí trestné činnosti.

 

Odevzdání zpracované studie proveditelnosti lze očekávat v průběhu dubna letošního roku a její závěry by měly být mimo jiné i odborným podkladem pro přípravu zadávací dokumentace k veřejné zakázce.

 

 

23. 2. 2015                                                 Tiskový odbor Ministerstva spravedlnosti ČR

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová