obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Ministerstvo spravedlnosti ČR připravuje studii proveditelnosti projektu elektronického monitorovacího systému

Veřejná zakázka s názvem „Zpracování studie proveditelnosti zavedení elektronického monitorovacího systému pro trestní justici“ byla uveřejněna na profilu zadavatele, kterým je Probační a mediační služba ČR. Zájemci mohou podávat nabídky do 5. února 2015 do 10.00 hod.

Příprava zakázky je realizována v úzké součinnosti a v souladu s doporučeními odborné pracovní skupiny EMSON, kterou tvoří zástupci Ministerstva spravedlnosti, Probační a mediační služby, Vězeňské služby ČR a Institutu pro kriminologii a sociální prevenci.

Zpracování studie proveditelnosti je dalším důležitým krokem na cestě vedoucí k vypsání veřejné zakázky na realizaci elektronického monitorovacího systému. Studie proveditelnosti je také nezbytnou podmínkou pro podání žádosti o spolufinancování projektu z peněz EU prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu,“ uvedl náměstek ministryně spravedlnosti Vladimír Zimmel.

Elektronický monitoring byl doposud spojován výhradně s kontrolou trestu domácího vězení. Nově se však počítá i s jeho širším využitím, např. pro potřeby nahrazení vazby, pro kontrolu osob podmíněně propuštěných z výkonu trestu či pro posílení ochrany obětí trestné činnosti.

Přínos studie proveditelnosti vidím i v tom, že odborníci z řad pracovníků justice, kteří tento projekt v rámci skupiny EMSON s velkým pracovním nasazením připravují, získají možnost své dosavadní závěry porovnat s názorem nezávislých expertů, zohlednit zahraniční zkušenosti s tímto systémem a mohou tak připravit realizaci celého projektu s ohledem na naše konkrétní potřeby,“ dodal náměstek ministryně spravedlnosti Vladimír Zimmel.

Odevzdání zpracované studie proveditelnosti lze očekávat v průběhu března tohoto roku a její závěry by měly být mimo jiné i odborným podkladem pro přípravu zadávací dokumentace k veřejné zakázce.

 

29. ledna 2015              Tiskový odbor Ministerstva spravedlnosti ČR

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová