obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Příprava projektu elektronického monitorovacího systému pro trestní justici vstoupila do další fáze

Náměstek ministryně spravedlnosti Vladimír Zimmel pověřil Probační a mediační službu ČR realizací nadlimitní veřejné zakázky k projektu elektronického monitorovacího systému pro trestní justici. Předběžné oznámení o zakázce bylo zveřejněno 2. ledna ve Věstníku veřejných zakázek. Podle zákona je veřejný zadavatel oprávněn zahájit zadávací řízení nejdříve jeden měsíc od odeslání předběžného oznámení. 

  

„Naší prioritou je vypsat zakázku co nejdříve. Proto Probační a mediační služba, která bude na základě doporučení Ministerstva financí v zakázce figurovat jakožto veřejný zadavatel, zveřejnila předběžné oznámení již na začátku nového roku, abychom se zbytečně nedostávali do časové tísně i s ohledem na to, že projekt elektronického monitorovacího systému pro trestní justici by měl být zčásti financován z evropských fondů,“ uvedl náměstek ministryně spravedlnosti Vladimír Zimmel.

 

Příprava zakázky bude i nadále probíhat v úzké součinnosti a v souladu s doporučeními odborné pracovní skupiny EMSON, kterou tvoří zástupci Ministerstva spravedlnosti, Probační a mediační služby, Vězeňské služby ČR a Institutu pro kriminologii a sociální prevenci.

 

Skupina má mimo jiné za úkol posoudit ekonomicky nejvýhodnější formu pořízení systému, efektivní rozsah jeho využití s ohledem na předpokládaný počet monitorovaných osob a parametry kontroly odsouzených prostřednictvím elektronického monitoringu.

 

Elektronický monitoring byl doposud spojován výhradně s kontrolou trestu domácího vězení. Do budoucna se však počítá s jeho širším využitím např. pro potřeby nahrazení vazby nebo pro kontrolu osob podmíněně propuštěných z výkonu trestu.

 

 

5. 1. 2015                                                        Tiskový odbor Ministerstva spravedlnosti ČR

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová