obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Nabídka volného místa

Nabídka odborné praxe do legislativního odboru

Náplň

Vyřizování dotazů veřejnosti k úpravě nového občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích, insolvenčního zákona, občanského soudního řádu, jakož i dalších právních předpisů. Asistence při přípravných pracích pro tvorbu legislativy – rešerše zahraničních právních úprav a odborné literatury. Pomoc při plnění nelegislativních úkolů odboru – například asistence při přípravě podkladů k vládním koncepcím a strategiím, návrhy jednoduchých podání. Jedná se výhradně o odbornou praxi, nikoliv o administrativních výpomoc

Požadujeme

Zájem o obor a ochotu přemýšlet nad právními problémy. Studium 3. a vyššího ročníku právnické fakulty. Výhodou je znalost cizích jazyků. Zájemci o odbornou praxi zašlou svůj strukturovaný životopis a motivační dopis o délce jedné normostrany na elektronickou adresu JSosna@msp.justice.cz. Výběr uchazečů bude proveden na základě osobního pohovoru, který bude tvořit rozprava nad vybraným právním problémem, o němž budou uchazeči v předstihu informováni.

Další informace

Nabízíme: Prohloubení teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti civilního práva hmotného a procesního. Možnost nahlédnout do fungování legislativního procesu a seznámit se s dalšími činnostmi ministerstva. Důstojné podmínky pro výkon praxe s přístupem k nadstandardnímu množství zdrojů zahraniční i tuzemské komentářové literatury a právních informačních systémů. Kolektiv právních nadšenců, který je otevřen diskuzím nad právními problémy a ochoten věnovat praktikantům potřebnou pozornost a poskytovat užitečnou zpětnou vazbu. Perspektivu případné spolupráce v rámci pracovněprávního vztahu. Rozumný časový rozsah (jeden až dva dny týdně) a flexibilitu výkonu praxe s přihlédnutím ke studijním povinnostem.

Nástup

Kontakt

Mgr. Jakub Sosna - odbor legislativní

E-mail

JSosna@msp.justice.cz.

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová