obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Schválený rozpočet ministerstva spravedlnosti pro rok 2011

Schválený rozpočet kapitoly 336 – Ministerstvo spravedlnosti na rok 2011, stanovený na základě Zákona č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu České republiky, zahrnoval příjmy ve výši 2 735 598 tis. Kč a výdaje ve výši 20 058 532 tis. Kč. Podrobné členění podle rozpočtových položek a závazné ukazatele schváleného rozpočtu jsou uvedeny v přiložených souborech.

Rozpočet MSp pro rok 2011 - podrobné členění podle rozpočtových položek

Ukazatele rozpočtu příjmů a výdajů kapitoly 336 Ministerstvo spravedlnosti

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová