obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy

popis.Text

 

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B6.00021

Popis projektu: Projekt navazoval na úspěšnou realizaci projektu „Nové soukromé právo“, který pomáhal orgánům veřejné moci implementovat novelizovanou verzi soukromého práva do praxe.

Již dokončený projekt byl z větší části realizován před vstupem nové legislativy v účinnost a byl zaměřen především na základní osvětu o hlavních změnách a koordinaci výkladu sporných otázek. Současný projekt se orientuje na potřebu poskytnout cílené a hlubší vzdělání osobám ve veřejné správě a samosprávě, které s novou právní úpravou přicházejí do každodenního styku.

V rámci projektu bylo v souvislosti s rekodifikací soukromého práva proškoleno více než 4500 osob z řad zaměstnanců správních úřadů a jim podřízených organizačních složek a pracovníků úřadů samosprávných celků v oblasti nového soukromého práva.

Během jednodenních až dvoudenních školení specialisté na hmotněprávní i procesněprávní předpisy seznamovali účastníky kurzů s aktuálně platnou právní úpravou soukromého práva. Každý kurz byl zahájen obecným úvodem, poté přišla na řadu část přizpůsobená činnostem školené instituce.

Projekt byl záměrně zahájen až po účinnosti nové legislativy, tedy v době kdy úředníci začali nové předpisy používat a již se mohly objevit některé praktické problémy či nejasnosti při jejich aplikaci.

Cílové skupiny: Správní úřady, jejich zaměstnanci a zřizované organizace a organizační složky. Uzemní samosprávné celky a úřady územních samosprávných celků, jejich orgány a zaměstnanci.

Cílem projektu bylo poskytnout vzdělávání cílovým skupinám v souvislosti s rekodifikací soukromého práva. Dále byla zpracována a vydána publikace pro zaměstnance zmíněných úřadů obsahující nejdůležitější poznatky z uskutečněných školení. Posledním cílem byl průzkum možných problematických oblastí právní úpravy se závěrem, který obsahuje případné doporučení k legislativním úpravám.

Celkový rozpočet projektu je 8 401 835 Kč, přičemž EU jej prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financoval částkou 7 141 560 Kč. Zbývajících 1 260 275 Kč bylo spolufinancováno z kapitoly Ministerstva spravedlnosti.

Datum zahájení: 1. 6. 2014

Datum ukončení: 30. 11. 2015

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová