obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Rozvoj systému řízení pracovního výkonu, vzdělávání a manažerských dovedností

popis.Text

 

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B6.00003

Popis projektu: Projekt přispěl k pokrytí potřeby vzniku hodnotícího modelu způsobilostí pro stávající zaměstnance Ministerstva spravedlnosti ČR a stanovení jasně definovaných postupů a pravidel pro realizaci výběrových řízení na nové zaměstnance.

Za účelem rozvoje manažerských dovedností bylo pro vedoucí zaměstnance realizováno vzdělávání, které bylo koncipováno jako rozvojový program pro vedoucí pracovníky. Soubor aktivit vedl ke zvýšení efektivnosti a transparentnosti řízení lidských zdrojů prostřednictvím rozvoje systému řízení pracovního výkonu, aktuálních popisů pracovních míst, metodiky výběru zaměstnanců a rovněž ke zvýšení motivovanosti zaměstnanců.

V rámci projektu byla vytvořena metodika určená vedoucím pracovníkům Ministerstva spravedlnosti ČR pro správný a efektivní výběr při přijímání zaměstnanců vycházející z platné legislativy. Dále pak vypracování katalogu vzdělávacích plánů úředníků a katalogu schválených popisů pracovních míst.

Celkem bylo zrealizováno 12 školení pro 12 zaměstnance odboru rozvoje lidských zdrojů, kteří získané znalosti následně zprostředkují ostatním zaměstnancům MSp. Vytvořená metodika pro výběr zaměstnanců bude využívána zaměstnanci odborem rozvoje lidských zdrojů, vedoucími zaměstnanci a ostatními zaměstnanci MSp, kteří se účastní náboru nových pracovníků. Projekt logicky navazuje na předchozí projekt "Integrovaný systém řízení pracovního výkonu, dlouhodobý systém vzdělávání vedoucích zaměstnanců", který byl na konci září 2012 úspěšně ukončen. Transparentní systém hodnocení vedoucích pracovníků, jenž se osvědčil, bude nyní rozšířen na všechny zaměstnance.

Projekt byl realizován v souvislosti se strategií boje proti korupci a v návaznosti na zákon o státních úřednících.

Cílové skupiny: Zaměstnanci Ministerstva spravedlnosti ČR.

Cílem projektu bylo zavedení a nastavení systému výběru a rozvoje lidských zdrojů v rámci Ministerstva spravedlnosti prostřednictvím vytvoření metodiky, popisů pracovních míst a vzdělávání. Vytvoření metodických podkladů pro výběr úředníků tak, aby byl tento proces zefektivněn a vycházel z platné legislativy. Tento systém poskytl všem vedoucím pracovníkům ministerstva nástroj pro efektivní motivaci úředníků prostřednictvím jasně nastavených a komunikovaných nástrojů. Cílem bylo rovněž zajistit aktualizaci popisů pracovních míst a vytvoření vzdělávacích plánů. Metodické podklady pro výběr úředníků byly vytvořeny tak, aby byl tento proces zefektivněn a vycházel z platné legislativy.

Celkový rozpočet projektu byl stanoven ve výši 2 083 300,- Kč. V rámci realizace projektu bylo vyčerpáno 1 165 283,- Kč. Částka 990 491,-  Kč je financována prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a zbývajících 174 792,- Kč je spolufinancováno z rozpočtu Ministerstva spravedlnosti ČR.

Datum zahájení: 1. 6. 2014

Datum ukončení: 31. 10. 2015

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová