obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Vytvoření portálu Justice.cz v návaznosti na Portál veřejné správy a agendové portály

popis.Text

 

Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/16.09222

Popis projektu: Projekt byl vytvořen na základě studie proveditelnosti. Tato studie doporučila vytvoření nového portálového řešení v rámci resortu justice, neboť stávající systém již nevyhovoval současným nárokům jak v oblasti technické, tak zejména v možnostech publikace informací a prezentaci informací odpovídající současným trendům.

 

Cílem projektu:  Vytvoření nové centrální webové stránky resortu spravedlnosti v prostředí Portálu i Extranetu, sloužící jako jeden z hlavních komunikačních kanálů s jednoduchou a rychlou možností aktualizace dat pro širokou i odbornou veřejnost. Přínosnou změnou bylo i vytvoření nové jednotné grafické podoby webových stránek resortu spravedlnosti včetně nového loga tohoto portálu. Po nastavení systému proběhla migrace dat, testování a instalace nového redakčního systému včetně proškolení uživatelů a provedení atestu přístupnosti.

V rámci zkušebního provozu byly ověřovány funkcionality nového portálového řešení, vytvářeny formulářové aplikace, došlo k postupnému napojování portálu k agendovým systémům a k Portálu veřejné správy a provedení zátěžových i penetračních testů.

 

Celkový rozpočet:  Rozpočet byl stanoven na 19 200 000,- Kč.  Celkově bylo v rámci projektu vyčerpáno 5 214 446,- Kč. 782 167,- Kč bylo hrazeno z rozpočtu Ministerstva spravedlnosti ČR a 4 432 279,- Kč bylo hrazeno z Integrovaného operačního programu.

 

Datum zahájení: 1. 9. 2013

Datum ukončení: 30. 11. 2015

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová