obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Obchodní rejstřík

 

popis.Text 

Úprava obchodního rejstříku v návaznosti na základní registry veřejné správy

Projekt byl financován z prostředků Integrovaného operačního programu v rámci výzvy č. 03.

 

Hlavním cílem projektu je zprovoznění nového informačního systému obchodního rejstříku (ISOR) se všemi potřebnými vazbami, infrastrukturou, návrhem procesů, migrací dat a přípravou provozu. Projekt bude dokončen v polovině roku 2012 a přinese zejména:

1.      Zefektivnění vnitřních procesů Ministerstva spravedlnosti - univerzální výstupní rozhraní ISOR umožní přímou integraci s dalšími agendovými informačními systémy státní správy, zvětší účinnost kontrol a zmenší rizika chyb obsluhy.

2.      Úsporu provozních nákladů žadatele - díky propojení web aplikace interaktivních elektronických formulářů s OR a základními registry se dosáhne samoobslužnosti podání, úspory při pořizování a validaci, prevence neúplných či chybných podání, zrychlení a zefektivnění agendy a výměny dat v rámci veřejné správy.

3.      Zvýšený komfort pro občany - aplikace výpisů z OR na internetu bude obsahovat funkčnost poskytnutí výpisu se zaručeným elektronickým podpisem. Žadatel o výpis z OR nemusí navštívit kontaktní místo státní správy pro pořízení elektronického ověřeného výpisu OR. Díky jazykové mutaci OR se zvýší možnost získání informací z OR i na cizince v ČR a občany a podnikatelské subjekty EU.

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová