obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Analýza vzdělávacích potřeb a vytvoření systému vzdělávání zaměstnanců odborného aparátu soudů a státních zastupitelství

popis.Text

 

Registrační číslo projektu: CH-007

Popis projektu: Projekt byl zaměřen na standardizaci a zkvalitnění odborné přípravy zaměstnanců soudů a státních zastupitelství z hlediska jejich profesního zaměření. Díky tomuto projektu byl inovován informační systém pro podporu řízení vzdělávání odborného justičního aparátu.

V rámci realizace projektu byla vytvořena sada třiceti e-modulů distančního vzdělávání obsahující několik desítek témat. Bylo pořízeno také materiální vybavení pro rozvoj dalšího vzdělávání v justici, které bude i po skončení projektu celoplošně využíváno po celé ČR. E-learningové moduly jsou zpracovány pro účely třech vzdělávacích programů – základní (vstupní vzdělávání), průběžné a specializační.

Ještě před zahájením vývoje modulů distančního vzdělávání byla provedena vstupní analýza stavu rozvoje lidských zdrojů v resortu justice na úrovni soudů a státních zastupitelství. Analýza proběhla v období listopad 2011 až březen 2012 a jejím cílem bylo vytvoření katalogů pracovních pozic a katalogů vzdělávacích potřeb odborného administrativního aparátu soudů a státních zastupitelství.

Pracovníci justice tak získali přehled o svém kariérním plánu, možnostech personálního rozvoje a příležitostech pro profesní růst. Vedoucí pracovníci v justici nyní mohou efektivněji řídit vzdělávání svých podřízených, získat detailní informace o souladu kvalifikace s požadavky daných pozic a v neposlední řadě mají také přehled o výši nákladů na vzdělávání pracovníků.

Díky realizaci projektu mohou nyní pracovníci justice využívat modernizované učebny Justiční akademie v Kroměříži i v Praze a do justice byl zaveden progresivní systém elektronického vzdělávání dostupný všem pracovníkům.

Realizátor projektu: Justiční akademie (Ministerstvo spravedlnosti ČR je zprostředkujícím subjektem)

Cílové skupiny: Zaměstnanci soudů a státních zastupitelství ve všech funkcích v rámci justičního výkonu, s výjimkou soudců a státních zástupců.

Cílem projektu bylo vytvoření jednotného systému vzdělávání odborného aparátu ve vybraných justičních složkách (soudy, státní zastupitelství). Projektem byl nastartován proces řízeného celoživotního vzdělávání poskytující základní, odbornou a speciální přípravu v návaznosti na požadavky výkonu dané profese. Splnění těchto cílů podpořilo úsilí o zajištění efektivního a výkonného systému justice v ČR.

Celkový rozpočet projektu je 34 952 716 Kč, přičemž 29 703 024 Kč je finančně podpořeno z prostředků Programu švýcarsko-české spolupráce. Zbývajících 5 249 692 Kč je spolufinancováno z kapitoly Ministerstva spravedlnosti.

Datum zahájení: 10. 1. 2011

Datum ukončení: 31. 10. 2016

 

 

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová