obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Bezpečnostní monitoring

 

popis.Text

 

Bezpečnostní monitoring přístupů k aplikacím a datům MSp

 

Zkrácený název projektu: Bezpečnostní monitoring přístupů

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/59.00031

 

Popis projektu: Realizace projektu umožní zavedení bezpečnostního monitoringu přístupů k aplikacím a datům MSp na bázi technologického nástroje pro zajištění typických operací normalizace, konsolidace a korelace bezpečnostních událostí. Jedná se o sofistikovaný systém, který disponuje svojí vlastní inteligencí (množinou předdefinovaných schopností) a umožňuje nadefinovat konkrétní bezpečností požadavky. Mezi hlavní vlastnosti systému patří schopnost rozpoznávat odchylky zaznamenávaných parametrů od ustálených stavů, indikující podezřelou aktivitu a dále schopnost korelace různorodých událostí, tj. vyhodnocování souvislostí mezi různými událostmi v čase. Díky schopnosti práce v reálném čase a automatizaci výše uvedených činností představují systémy bezpečnostního monitoringu nástroj, který nelze prakticky nahradit systémy jiného typu, ani samotnou lidskou činností.

Jednotný systém umožní lépe řídit bezpečnost informací a koordinovat implementaci bezpečnostních opatření na MSp. Díky přehledné kontrole vstupů a výstupů bude zajištěno, aby k datům měli přístup pouze oprávnění či autorizovaní uživatelé. Dojde ke snížení rizika lidské chyby, krádeže, podvodu či zneužití informací.

 

Datum zahájení: 1. 7. 2011

Datum ukončení projektu: 30. 4. 2014

Doba trvání: 34 měsíců

 

Cíle projektu: Hlavním cílem projektu je optimalizace systému pro zajištění bezpečného nakládání s informacemi na Ministerstvu spravedlnosti ČR (MSp).

 

Cílové skupiny: Správní úřady, organizační složky státu, zaměstnanci těchto úřadů a organizace a organizační složky zřizované/řízené těmito úřady a jejich zaměstnanci

 

Průběh:

V průběhu projektu jsou plánovány následující činnosti:

-         hloubková analýza současného stavu z pohledu bezpečnosti systému,

-         revize bezpečnostní politiky a stávající legislativní úpravy,

-         analýza závislosti jednotlivých zařízení a nastavení logiky systému,

-         simulace práce systému (proof of concept),

-         analytický model udržitelnosti systému,

-         příprava a administrace projektu.

 

Náklady projektu:

Celkové náklady projektu činí maximálně 14.923.280,- Kč, z toho:

- 12.684.788,- Kč činí 85% podíl EU

- 2.238.492,- Kč činí 15% podíl ze státního rozpočtu

 

Realizátor projektu:

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Odbor informatiky

Vyšehradská 16

128 10 Praha 2

 

Kontaktní osoba: Bc. Jan Lukeš, JLukes@msp.justice.cz, tel: 221 997 474

 

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová