obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Digitalizace soudů

popis.Text 

 

Racionalizace práce a výkonnosti soudů a státních zastupitelství prostřednictvím digitalizace administrativních procesů

 

Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.00/48.00058

 

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

 

Účelem projektu je racionalizace administrativních procesů soudů a státních zastupitelství prostřednictvím využití moderních technologií vedoucích k celkovému zlepšení výkonnosti administrace činnosti soudů a státních zastupitelství, zlepšení výkonnosti soudů po předchozím zvýšení kapacity dokumentačního potenciálu a optimalizace využívání kapacity lidských zdrojů na soudech a státních zastupitelstvích s podporou technologie pro přepis hlasového záznamu. 

 

Délka realizace projektu je 3 roky.

Projekt byl zahájen 1. 12. 2010 a bude ukončen 30. 11. 2013.

 

Projekt má 4 klíčové aktivity:

 

1. Management, řízení projektu a průběžné hodnocení

Za účelem řízení projektu byl sestaven realizační tým složený z odborných pracovníků Ministerstva spravedlnosti. Vzhledem k rozsahu projektu bude ve výběrovém řízení vybrán také externí dodavatel pro projektový dohled, jehož úkolem bude kontrolní dohled při řízení projektu, poradenství, pomoc s administrací projektu a přípravou různých dokumentů.

Aktivita bude probíhat po celou dobu realizace projektu.

 

2. Pořízení, testování a implementace technologie

V rámci této aktivity půjde o implementaci základního HW vybavení pro možnost digitalizace veškeré dokumentace (PC, digitální záznamníky, sluchátka s mikrofony, nožní pedály) a využití SW pro přímý převod řeči do písemné podoby elektronických dokumentů.

 

Soudce, státní zástupce či jiný úředník ministerstva spravedlnosti bude technologii pro přepis hlasového záznamu využívat při pořizování zápisů a vypracovávání dalších dokumentů přímo převodem mluvené řeči do PC nebo na digitální záznamník. Text může být nadále zpracován běžným textovým editorem a následně v digitální podobě snadno a efektivně archivován spolu se zvukovým záznamem pro případnou kontrolu správnosti.

 

V rámci projektu bude také aplikován speciální slovník pro hlasové aplikace obsahující terminologii užívanou při činnosti soudů.

 

3. Školení

V rámci této aktivity budou proškoleni zaměstnanci soudů a SZ, kteří budou s technologií pro digitální přepis hlasu pracovat. Bude týkat převážné většiny zaměstnanců soudů a SZ v rámci plánované kapacity 600 zaměstnanců.

 

Školení bude sestávat ze tří typů zajišťovaných dodavatelem technologie, takže osvojované dovednosti na sebe budou navazovat, a to od (1) prostého diktování do PC, přes (2) diktování do diktafonu až k dovednosti směřující k (3) práci s digitální formou hlasového záznamu, přenosy z digitálního diktafonu do počítače popř. serveru.

 

Školení bude probíhat dlouhodobě v pravidelných intervalech, téměř po celou dobu realizace projektu od nákupu vybavení a licencí SW. Zpětnou vazbu pro úpravy obsahu a rozsahu školení ve prospěch praktických potřeb uživatelů školení budou poskytovat dotazníky z jednotlivých školení.

 

4. Publicita

V rámci této aktivity bude cílová skupina a veřejnost informována o projektu.

 

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová