obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

EHP a Norské fondy 2014-2021

popis.Text

 

Od roku 2004 podpořily Fondy EHP a Norska v České republice množství zajímavých projektů za více než 6 mld. Kč. Aktuálně je Česká republika pátým největším příjemcem, a to po Polsku, Rumunsku, Maďarsku a Bulharsku.

 

Dne 4. září 2017 byla v Anežském klášteře v Praze slavnostně podepsána Memoranda o porozumění pro aktuální, již třetí programové období Fondů EHP a Norska. Česká republika v tomto období obdrží 184,5 milionů EUR (cca 5 miliard Kč).

 

Programové období 2014–2021

 

Pro Českou republiku bylo v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021 vyčleněno celkem 184,5 milionů EUR, z toho pro resort justice cca 9 mil. EUR. Resort justice bude čerpat finanční podporu z Programu Spravedlnost, z něhož půjde celkem 6 mil. EUR na projekty zaměřené na alternativní opatření v oblasti vězeňství, podporu nápravných opatření ve vězeňské a následné péči, implementaci reintegračních programů a vzdělávacích aktivit pro osoby ve výkonu trestu.

 

Dále z programu Řádná správa věcí veřejných je celkem 850 tisíc EUR směřováno na aktivity vedoucí ke zlepšení obecného vnímání problematiky korupce v České republice a její prevence.

 

A z programu Lidská práva je přes 2 mil. EUR směřováno na projekty, které mají za cíl zvýšení informovanosti o mezinárodních závazcích České republiky v oblasti lidských práv, dále pak na aktivity, které povedou ke zlepšení situace obětí trestných činů.

 

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová