obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Mezinárodní konference - otevřená věznice ve Stráži pod Ralskem

popis.Text

Projekt Mezinárodní konference navázal na úspěšnou a efektivní spolupráci s norskými partnery nastavenou v rámci probíhajícího Programu CZ 15 (Spolupráce v justici) Norských fondů 2009 – 2014. Projekt přímo navázal na 2 uskutečněné Studijní cesty do Norska, konané v září 2015 a v srpnu 2016, jejímž účelem bylo prvním seznámení se s fungováním otevřených věznic v Norsku, konkrétně na ostrově Bastoy, ve městech Trogstad a Oslo. Očekávaným přínosem bylo zejména posílení kontaktů mezi experty a účastníky Konference, přesné zacílení na problematiku českých věznic, s ohledem na jejich technické, personální a organizační možnosti a konkrétnější aplikace systému otevřených věznic na české prostředí. Předkládaný projekt Konference navázal na projekt výstavby první otevřené věznice v České republice, který je aktuálně realizován (jako projekt pilotní) v areálu Věznice Jiřice. Výstupy z předkládaného projektu budou přímo využity v rámci plánování první otevřené věznice v České republice.

Cílem projektu bylo posílení bilaterálních vztahů mezi donorskými státy, zejména Norskem a Českou republikou, za účelem sdílení a předání zkušeností v oblasti vězeňství a prohloubení odborných znalostí o fungování systému otevřených věznic v Norsku a ostatní zapojených zemí (Německo, Rumunsko, Finsko)

Realizace projektu Konference přispěla k naplnění dílčího strategického cíle stanoveného v Koncepci vězeňství do roku 2025 -snížení recidivy vězňů a vytváření prostředí k jejich úspěšné reintegraci do společnosti. Jako možný nástroj snížení recidivy zmiňuje Koncepce realizaci pilotního projektu otevřené věznice. Projekt byl v souladu s Výzvou a iniciativami v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci (opatření B), Norské fondy.

popis.Text

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová