obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Delegace Ministerstva spravedlnosti a Vězeňské služby čerpala v Norsku zkušenosti o systému otevřených věznic

popis.Text

Praha, 27. 9. 2016 – Zástupci Ministerstva spravedlnosti a Vězeňské služby se vydali na studijní cestu do Norska, aby tam načerpali zkušenosti se systémem otevřených věznic. Ten je běžný v mnoha zemích Evropy. Napomáhá snadnějšímu návratu odsouzených do společnosti a přispívá tak ke snižování recidivy. Ministerstvo spravedlnosti ve své Koncepci vězeňství počítá se zaváděním systému otevřených věznic do roku 2025.

popis.Text

Cílem studijní cesty bylo prohloubit znalosti o fungování systému otevřených věznic a diskutovat s norskými partnery nad návrhem zavedení tohoto systému do České republiky. K naplnění obou těchto cílů přispěly návštěvy Ředitelství Norských nápravných služeb (DNCS), dvou věznic zařazených do systému otevřených věznic a jedné věznice se zvýšenou ostrahou.

Při setkání se zástupci DNCS představila česká delegace plány na zavedení otevřené věznice ve věznici v Jiřicích a získala cenné postřehy od norských partnerů. „Při jednání nás naší norští kolegové seznámili s fungováním systému otevřených věznic (open prison) v Norsku a výsledky těchto vězeňských zařízení na poli boje proti recidivě, přípravy odsouzených na život po propuštění, meziresortní spolupráce vedené cílem začlenit propuštěné vězně do společnosti a tím ochránit veřejnost před opakovaným pácháním trestné činnosti. Diskuze se vedly i o nastavení kritérií pro výběr vhodných odsouzených pro zařazení do výkonu trestu v otevřené věznici, včetně rizikových skupin odsouzených a tvorby efektivních vnitřních pravidel otevřených věznic. Tyto informace byly cenné pro přípravu zavedení systému otevřených věznice do vězeňství ČR“, říká k jednání na DNCS JUDr. Kamil Nedvědický, zástupce ředitele odboru vězeňství, trestní politiky, probace a mediace, který koordinuje koncepční aktivity týkající se zavedení otevřených věznic v ČR.

Cennou a důležitou součástí cesty byly návštěvy dvou otevřených věznic, v Trogstadu a v Kroksrudu. V praxi tak bylo možné se seznámit s fungováním těchto věznic, s počty zaměstnanců, s prvotním výběrem odsouzených, ale též s jejich zaměstnáváním a vzděláváním, tak aby byl jejich návrat do společnosti co nejsnazší. „Zejména návštěva věznice v Kroksrudu přinesla mnoho cenných poznatků, protože je svým uspořádáním blízká plánované otevřené věznici v Jiřicích. Odsouzení ve věznici v Kroksrudu jsou mimo jiné zaměstnáni v dřevovýrobě, která je provozována v areálu věznice, nebo se podílí na výcviku mladých psů pro potřeby armády. Inspirativní bylo též nastavení systému návštěv, tak aby odsouzení mohli udržovat sociální kontakty se svými rodinnými příslušníky, což napomáhá jejich snadnějšímu návratu do společnosti. Vězni v areálu věznice dokonce postavili dětské hřiště pro návštěvy svých dětí.“ dodává k návštěvám otevřených věznic JUDr. Nedvědický.

Studijní cesty se spolu s JUDr. Nedvědickým zúčastnily Mgr. Bc. Sabina Václavíková Lichtenberková a Mgr. Gabriela Bažantová z ministerstva spravedlnosti ČR, které se zabývají implementací systému otevřených věznic do ČR, a za Generální ředitelství Vězeňské služby se cesty zúčastnili náměstek pro vzdělání a odborné zacházení plk. Mgr. Simon Michailidis a náměstek pro bezpečnost a kontrolu plk. Ing. Marián Prokeš, spolu s Mgr. Hanou Prokopovou, speciální pedagožkou Věznice Jiřice.

Studijní cesta byla spolufinancována z prostředků Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „B“. Ministerstvo spravedlnosti může z tohoto fondu čerpat finanční prostředky, jelikož je partnerem Programu CZ 15 – Budování kapacit a spolupráce v justici a Nápravné služby včetně alternativních trestů, který je financovaný z Norských fondů 2009 – 2014.

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová