obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Multilaterální seminář v Rumunsku na téma Evropská úmluva o lidských právech

  

popis.Text

Ministerstvo spravedlnosti se v rámci bilaterální spolupráce mezi Českou republikou a Norskem zapojilo do iniciativy uspořádání série multilaterálních seminářů na téma „Evropská úmluva o lidských právech jako integrální součást soudní metodologie – odůvodnění soudních rozhodnutí“ za účasti odborníků z České republiky, Polska, Rumunska, Litvy a Norska. Cílem těchto seminářů je usnadnění aplikace Evropské úmluvy o lidských právech v soudních systémech jednotlivých států. Semináře byly především určeny soudcům odvolacích soudů a soudcům trestních soudů.

Výstupem série seminářů bude publikace, která bude zároveň sloužit jako praktický manuál pro soudce. Na vzniku této publikace se podílí členové expertní skupiny složené ze zástupců jednotlivých účastnických států a Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Expertní skupina je vedena Zdeňkem Kühnem, soudcem českého Nejvyššího správního soudu. Českou republiku v expertní skupině dále zastupuje Jan Kratochvíl, asistent Ústavního soudu v Brně a lektor ústavního práva a lidských práv na Univerzitě Palackého v Olomouci.

„Judikatura Evropského soudu pro lidská práva stále ještě není mezi soudci ve střední a východní Evropě zažitá, často s ní mají problémy pracovat, nezřídka vidíme i neznalost základních koncepcí vytvořených štrasburským soudem. To se snažíme našimi semináři změnit“, říká předseda expertní skupiny Kühn.

Druhý ze série seminářů se uskutečnil v dubnu v rumunské Bukurešti. Navštívilo jej celkem 60 soudců ze států zapojených do iniciativy, přičemž z České republiky se jej vedle členů expertní skupiny zúčastnilo pět soudců z okresních, krajských a nejvyšších soudů a tři soudní asistentky Nejvyššího soudu v Brně. Na úvod semináře účastníkům Zdeněk Kühn stručně prezentoval základní teoretická východiska judikatury štrasburského soudu, velká část semináře pak byla věnována kazuistice a rozborům modelových případů. Školitelé řešili tyto případy s účastníky v menších skupinách, do kterých se jednotliví soudci aktivně zapojovali.

„Namísto nějakých zdlouhavých přednášek jsme se snažili prezentovat štrasburskou judikaturu na reálných příkladech, což bylo soudcům určitě bližší než nějaká x-tá prezentace na téma štrasburské Úmluvy “, zhodnotil seminář v Bukurešti Kühn.

Náklady na účast českých expertů a soudců v této iniciativě jsou spolufinancovány z prostředků Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „B“. Ministerstvo spravedlnosti může z tohoto fondu čerpat finanční prostředky, jelikož je partnerem Programu CZ 15 – Budování kapacit a spolupráce v justici a Nápravné služby včetně alternativních trestů, který je financovaný z Norských fondů 2009 – 2014.

 

popis.Text

popis.Text

popis.Text

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová