obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Zavedení videokonferencí v resortu justice (PDP 1)

popis.Text

Popis projektu: Projekt se zaměřil především na zefektivnění vzájemné komunikace mezi státními zastupitelstvími, soudy a věznicemi. Vzájemné fungování těchto složek je stále založené na principech, které obvykle opomíjejí možnosti moderních informačních a komunikačních technologií a jejich nesporné výhody v rámci určitých případů.

Videokonference představují moderní způsob multimediální komunikace, která umožňuje v reálném čase přenos obrazu, zvuku a dat mezi dvěma a více účastníky. Využitím tohoto způsobu komunikace v resortu justice je možné výrazným způsobem přispět k zefektivnění fungování všech jeho složek, tzn. soudů, státních zastupitelství a vězeňské služby.

Videokonference lze využívat v následujících oblastech:

·         Vnitrostátní výslech zadrženého, obviněného, odsouzeného, svědka či znalce;

·         Přeshraniční výslech zadrženého, obviněného, odsouzeného, svědka či znalce:

1. vyslýchaný je v ČR a vypovídá v rámci procesu konaného v zahraničí (příchozí dožádání); 

2. vyslýchaný je v zahraničí a vypovídá v rámci procesu konaného v ČR (odchozí dožádání);

3. tlumočník v rámci přeshraničního výslechu může být přítomen jednání fyzicky nebo prostřednictvím videokonference.

 Přínosem projektu jsou především zmenšené časové prodlevy v soudním řízení, snížení nákladů na ozbrojené eskorty, a doprava dalších účastníků soudního řízení k soudu, zajištění větší bezpečnosti při převozech atd. a to jak při vnitrostátním, tak i přeshraničním styku.

K dostatečné vytíženosti pořízených zařízení přispívá i využití videokonferencí pro účely pravidelných porad či školení mezi pracovníky vzdálených organizačních složek resortu.

Cílové skupiny:

·         soudy (86 okresních soudů, 8 krajských soudů, 2 vrchní soudy v Praze a v Olomouci, Nejvyšší soud ČR, Nejvyšší správní soud);

·         státní zastupitelství (2 vrchní státní zastupitelství v Praze a v Olomouci, Nejvyšší státní zastupitelství);

·         Vězeňská služba (21 zařízení pro věznice a vazební věznice);

·         Ministerstvo spravedlnosti ČR.

 

Cílem projektu je prostřednictvím aplikace moderních informačních a komunikačních technologií snížení logistické náročnosti soudních řízení, zvýšení efektivity soudních systémů, zrychlení soudních řízení a úspora nákladů na soudní řízení (na svědečné, znalečné a eskorty osob ve výkonu trestu). Díky projektu  se rovněž  zlepšilo postavení poškozeného v trestním řízení. Soudních jednání se tak  nemusejí přímo fyzicky účastnit například osoby, které byly vystaveny sexuálnímu násilí, či osoby se ztíženou mobilitou.

V rámci projektu proběhla administrátorská a uživatelská školení pro soudce a protokolující úředníky.

Celkový rozpočet projektu byl 61 129 617 Kč, přičemž 48 903 693 Kč bylo financováno z prostředků Norských fondů 2009–2014. Zbývajících 12 225 924 Kč bylo spolufinancováno ze státního rozpočtu.

Datum zahájení: 20. 8. 2014

Datum ukončení: 30. 4. 2017

 popis.Text

 

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová