obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Obecné informace

popis.Text                            popis.Text

 

Finanční mechanismy EHP/Norska 2009-2014

 

16. června 2011 podepsaly Česká republika, Norsko, Island a Lichtenštejnské knížectví Memoranda o porozumění pro implementaci Finančního mechanismu EHP a Finančního mechanismu Norska (tzv. norské fondy) pro období 2009 – 2014. Celková výše podpory pro Českou republiku byla stanovena na 131,80 mil. eur. Z těchto finančních prostředků budou podporovány projekty zaměřené zejména na ochranu životního prostředí, uchovávání kulturního dědictví, zdravotnictví, vědu a výzkum, rozvoj občanské společnosti, rovné příležitosti, ohrožené děti a mladistvé, spolupráci škol a také na oblast justice.

 

Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s Ministerstvem financí připravilo program Budování kapacit a spolupráce v justici / Nápravné služby včetně alternativních trestů (tzv. Program CZ15 ).

 

Finanční mechanismy EHP/Norska 2004-2009

 

14. října 2003 byla v souladu s usnesením vlády ČR podepsána Dohoda o účasti České republiky v Evropském hospodářském prostoru (EHP). Součástí této dohody byl i vznik nových finančních mechanismů EHP a Norska. Jejich prostřednictvím Islandská republika, Lichtenštejnské knížectví a Norské království přispívali v letech 2004 – 2009 ekonomicky slabším zemím přistupujícím do EHP, a to poskytováním grantů na investiční a rozvojové projekty v prioritních oblastech.

 

V letech 2004-2009 byl v České republice formou těchto grantů podpořeny projekty v celkové hodnotě 104,5 milionů eur, které se soustředily převážně na uchování kulturního dědictví, podporu zdravotnictví a rozvoj lidských zdrojů.

 

V rámci Norského finančního mechanismu bylo možné využít nabízených prostředků mimo jiné na projekty zaměřené na posilování soudnictví, které bylo obsaženo v první prioritě: „provádění schengenského acquis, podpora schengenských akčních plánů jednotlivých států a rovněž posilování soudnictví“. Podíl norského příspěvku na spolufinancování jednotlivých projektů byl 60-85% celkových nákladů projektů.

 

Navržené projekty zároveň nesměly mít z hlediska jejich obsahového zaměření možnost být financovány ze zdrojů EU. Ministerstvo spravedlnosti v partnerství s Justiční akademií realizovaly v rámci FM EHP/Norska 2004-2009 v letech 2008 - 2011 projekt s názvem E-learningové vzdělávání pro resort justice.

 

Roli implementační agentury pro finanční mechanismy zastává Centrum pro zahraniční pomoc (CZP), které působí na Ministerstvu financí. Koordinační roli mezi CZP a resortem spravedlnosti zastává odbor evropských programů Ministerstva spravedlnosti.

 

Podrobné informace naleznete na webové stránce Ministerstva financí.

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová