obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Obecné informace

 

popis.Text

 

Švýcarský program finanční pomoci ke zmírnění hospodářských a sociálních rozdílů v rozšířené EU podporuje na základě bilaterálních rámcových dohod podepsaných 20. prosince 2007 s deseti novými členskými státy EU a 7. září 2010 s Rumunskem a Bulharskem rozvojové projekty na území těchto států Evropské unie včetně České republiky.

Jeho ústředním cílem je přispět ke snížení rozdílů v ekonomickém a sociálním rozvoji v rámci rozšířené EU a zároveň přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi dynamickými městskými centry a strukturálně slabými okrajovými regiony.

Období, kdy švýcarská strana dle podepsaných rámcových dohod mohla přidělovat granty na konečné návrhy projektů překládané národními koordinačními jednotkami jednotlivých států, skončilo 14. června 2012. Tzv. implementační fáze, v rámci které budou projekty realizovány a propláceny prostředky z udělených grantů, bude pokračovat do 14. června 2017.

Podpora z Programu švýcarské spolupráce směřovala do pěti tematických oblastí, ve kterých je deset nových členských států EU rozvinutých výrazně méně než země původní patnáctky:

  • Bezpečnost a stabilita a podpora reforem
  • Životní prostředí a infrastruktura
  • Podpora soukromému sektoru
  • Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj
  • Speciální alokace

Na české úrovni byl program koncipován tak, aby vhodně doplňoval podporu z prostředků strukturálních fondů EU, Fondu soudržnosti, EHP a Norských fondů. Program švýcarsko-české spolupráce doplňuje tyto programy a zaměřuje se především na oblasti, které nejsou vůbec nebo jen částečně kryty z jiných finančních zdrojů.

Národní koordinační jednotkou (NKJ) pro Program švýcarsko-české spolupráce, která je zodpovědná za celkovou orientaci programu a za identifikaci, plánování, realizaci, finanční řízení, kontrolu a hodnocení projektů v ČR, je Ministerstvo financí.

Ministerstvo spravedlnosti ČR se na realizaci programu podílí jako jeden ze zprostředkujících subjektů. Podobně jako další ministerstva bylo MSp pověřeno NKJ výkonem určitých činností vůči žadatelům o grant / konečným příjemcům. Ministerstvo spravedlnosti se zaměřuje na tematickou oblast Bezpečnost a stabilita a podpora reforem.

Podrobné informace naleznete na webové stránce Ministerstva financí.

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová