obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Dotační řízení ministerstva spravedlnosti na rok 2016

Dotační řízení Ministerstva spravedlnosti na rok 2016

Ministerstvo spravedlnosti ČR vyhlašuje Výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace na dotační titul „Program protidrogové politiky ve věznicích“ (programy na rok 2016 nepodléhají akreditaci odborné způsobilosti) v dotačním roce 2016:

Metodiku pro poskytování dotací ze státního rozpočtu naleznete zde.

Spolu se žádostí o poskytnutí dotace lze v souladu s uvedenou metodikou požádat rovněž o uzavření smlouvy o dlouhodobé spolupráci (tzv. víceleté financování NNO).

K poskytnutí podrobnějších informací k výzvě a podmínkám dotačního řízení, stejně jako za účelem konzultace žádostí o poskytnutí dotací, uspořádá Ministerstvo spravedlnosti Seminář pro žadatele, a to dne 16. září 2015 od 10 hodin v sídle MSp.

Účast na semináři je nutné nahlásit předem Mgr. Henrietě Melicharové, emailem na adresu hmelicharova@msp.justice.cz nebo na telefon 221 997 192, a to v termínu do 11. září 2015.

Žádost NNO o státní dotaci na rok 2016 se nachází zde.

Povinné přílohy k formuláři Žádost NNO o státní dotaci na rok 2016 naleznete zde.

Žadatel předloží dvě vyhotovení žádosti v listinné podobě ( viz Výzva) a taktéž zašle Žádost včetně všech příloh v elektronické podobě na adresu jsvec@msp.justice.cz .

Kontaktní osoba pro poskytování dotací MSp:

Bc. Jakub Švec

email: jsvec@msp.justice.cz

tel.: + 420 221 997 483

Mgr. Henrieta Melicharová

email: hmelicharova@msp.justice.cz

tel. + 420 221 997 192

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová