obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Dotační řízení Ministerstva spravedlnosti na rok 2015

Ministerstvo spravedlnosti České republiky vyhlašuje I.výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace na rok 2015 na dotační titul "Program protidrogové politiky ve věznicích".

Metodiku pro poskytování dotací ze státního rozpočtu naleznete zde.

Žádost NNO o státní dotaci na rok 2015 se nachází zde.

Povinné přílohy k formuláři Žádost NNO o státní dotaci na rok 2015 naleznete zde.

Žadatel předloží dvě vyhotovení žádosti v listinné podobě (viz Výzva) a taktéž zašle Žádost včetně všech příloh v elektronické podobě na adresu sopz@msp.justice.cz.

Kontaktní osoba pro poskytování dotací MSp je Mgr. Jiří Byčkov

 e-mail: JByckov@msp.justice.cz

 tel.: +420 221 997 146

 

29. srpna 2014

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová