obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Úmluva OECD o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích

Česká republika je stranou Úmluvy OECD o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích (č. 25/2000 Sb.m.s.) a pravidelně se účastní zasedání Pracovní skupiny OECD proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích (dále jen „Úmluva“ a „Pracovní skupina“).

Ministerstvo spravedlnosti je gestorem Úmluvy a zástupci Odboru mezinárodní spolupráce a EU a Nejvyššího státního zastupitelství se pravidelně účastní plenárních zasedání, která se konají čtyřikrát ročně v sídle OECD. Monitorovací mechanismus dodržování Úmluvy je v Pracovní skupině prováděn systémem peer review a Česká republika má za sebou hodnocení ve třech fázích, přičemž poslední Hodnotící zpráva z Fáze 3 byla přijata v březnu 2013. Na tuto zprávu navázala povinnost ČR podat písemnou zprávu o pokroku dva roky od přijetí hodnotící zprávy a specifikovat, jakým způsobem implementovala 21 doporučení, které z této Hodnotící zprávy Fáze 3 vyplynuly. Tento follow-up České republiky proběhl v březnu 2015 a hodnotitelé, Island a Jihoafrická republika, posoudili informace, které ČR podala jak v písemné zprávě, tak později dodala během předběžných jednání a shledali, že z 21 doporučení bylo 5 plně implementováno, 10 implementováno částečně a 6 neimplementováno.

Česká republika je hodnotitelem ve Fázi 3 Finska a Fázi 2 Lotyšska. Více informací o Pracovní skupině naleznete zde, více informací o hodnocení České republiky pak zde.

Hodnocení České republiky:

Fáze 2

Fáze 3:

Hodnotící zpráva (rok 2013)

Doporučení

Navazující zpráva o pokroku (2015)

Praktické nástroje OECD

Doporučení dobré praxe o vnitřní kontrole, etických zásadách a compliance

 

 

 

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová