obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Statistika 2005

Přehled vyřizování agendy zástupčí činnosti v r. 2005

  Počet sporů Komentář
Soudních sporů celkem 1949 celkový počet šetřených soudních sporů, jedná se o spory došlé ve sledovaném období a spory, které nebyly soudem pravomocně ukončeny v předchozím období
Z toho převod z předchozího období 1253 počet neskončených soudních sporů ze sloupce 1, které byly převedeny z předchozího období
  Nově napadlé soudní spory v r. 2005 696 počet soudních sporů, které byly odboru odškodňování doručeny v r. 2005
Výše uplatněné náhrady 16 347 519 981,90 Kč celkově soudními spory uplatněná částka ve sledovaném období
SKONČENO soudních sporů celkem 543 celkový počet všech pravomocně ukončených soudních sporů ve sledovaném období
Převod neskončených sporů do dalšího období 1406 neskončené soudní spory, převáděné do dalšího období

 

Přehled vyřizování agendy zástupčí činnosti za rok 2005 - přehled pravomocně ukončených sporných žádostí v soudním

  Počet sporů Komentář
V roce 2005 soudy pravomocmě skončeno sporů 543 celkový počet soudy pravomocně ukončených sporných žádostí v r. 2005
Výše uplatněné náhrady u skončených sporů v r. 2005 2 425 204 683,91 Kč celková výše uplatněné náhrady škody v Kč
Způsob vyřízení vyhověno zcela 85 celkový počet pravomocně ukončených soudních sporů v r. 2005, kdy bylo soudem žalobci vyhověno zcela
  vyhověno zčásti 65 celkový počet pravomocně ukončených soudních sporů v r. 2005, kdy bylo soudem žalobci vyhověno zčásti
  přiznáno celkem 24 729 219,40 celková výše soudem přiznané náhrady škody v r. 2005, bez nákladů řízení
  nevyhověno 393 celkový počet pravomocně ukončených soudních sporů, kdy žalobci nebylo vyhověno

Zpracovala: J. Cambelová

Rozbor agendy odškodňování za rok 2005

Tabulka č. 1

  Počet žádostí Komentář
ŚETŔENO žádostí celkem 1780 celkový počet šetřených žádostí, jedná se o žádosti došlé ve sledovaném období a žádosti, které nebylo možno ukončit v předchozím období
Z toho převod z předchozího období 461 počet neukončených žádostí ze sloupce 1, které byly převedeny z předchozího období
  podáno žádostí v r. 2005 1319 počet žádostí, které byly odboru odškodňování doručeny za r. 2005
Výše uplatněné náhrady 135 382 823 498,33 Kč celkově uplatněná částka ve sledovaném období
VYŘÍZENO žádostí celkem 1274 celkový počet všech projednaných a ukončených žádostí ve sledovaném období
Převod do dalšího období 506 počet žádostí, které nebylo možno ukončit ve sledovaném období

Tabulka č. 2 - Způsob vyřízení

  Počet žádostí Komentář
VYŘÍZENO žádostí celkem 1274 celkový počet všech projednaných a ukončených žádostí ve sledovaném období
Způsob vyřízení vyhověno zcela 46 počet žádostí, kdy bylo odborem odškodňování vyhověno zcela
  vyhověno zčásti 72 počet žádostí, kdy bylo odborem odškodňování vyhověno zčásti
  přiznáno 6 632345,30 Kč celková částka odborem odškodňování přiznaného odškodnění ve sledovaném období
  nevyhověno 1156 počet žádostí, jimž nebylo ve sledovaném období vyhověno

Tabulka č. 3 - nejčastěji sledované důvody nároků

Důvod nároku vazba průtahy v řízení -
Uplatněno celkem 211 102 celkový počet žádostí, vyřizených ze sledovaných důvodů v r. 2005
Vyhověno zcela 9 0 počet žádostí, kdy bylo odborem odškodňování vyhověno zcela
Vyhověno zčásti 48 2 počet žádostí, kdy bylo odborem odškodňování vyhověno zčásti
Nevyhověno 154 100 počet žádostí, jimž nebylo ve sledovaném období vyhověno

Přehled vyřizování agendy peněžité pomoci obětem trestných činů za období od 1.1. do 31.12.2005

  Počet žádostí Komentář
K vyřízení celkem 132 celkový počet šetřených žádostí ve sledovaném období, skládá se z žádostí podaných v tomto období + žádostí, které nebylo možno ukončit v období předchozím
Podáno ve sledovaném
období
101 počet žádostí ze sloupce 1, podaných v r. 2005
Přesun z předchozího
období
31 počet žádostí, které nebylo možno ukončit v předchozím období (poznámka: sloupec 1 = součet sloupců 1a až 1b)
Vyřízeno   99 celkový počet vyřízených žádostí ve sledovaném období
  Podáním vysvětlující
informace
3 způsob vyřízení v  r. 2005 - počet žádostí vyřízených podáním vysvětlující informace
  Pomoc poskytnuta 43
(1969402 Kč)
počet žádostí, vyřízených v 1.pol. r. 2005, kde byla peněžitá pomoc poskytnuta
(celkový objem poskytnuté peněžité pomoci v  r. 2005)
  Nevyhověno 50 počet žádostí, vyřízených v r. 2005, kde žádosti nebylo vyhověno
  Skončeno Jinak 3 způsob vyřízení v r. 2005 - počet žádostí vyřízených jinak
Převod do dalšího
období
33 počet žádostí, které nebylo možno ukončit ve sledovaném období

Peněžitá pomoc neposkytnuta - důvody neposkytnutí peněžité pomoci

Důvod Počet žádostí Komentář
Cizí státní příslušník 2 celkový počet žádostí ve sledovaném období, kde nebylo vyhověno, neboť se jednalo o cizího státního příslušníka
Proběhlá lhůta 9 celkový počet žádostí ve sledovaném období, kde byla promlčena zákonná lhůta k podání žádosti
Bolestné nižší 100 bodů 4 celkový počet zamítnutých žádostí ve sledovaném období, kde bylo bolestné nižší než 100 bodů
Neprokázání ztráty (škody) 11 celkový počet zamítnutých žádostí ve sledovaném období, kde nebyla prokázána ztráta
Nejde o tr. čin 3 celkový počet zamítnutých žádostí ve sledovaném období, v nichž nešlo o trestý čin
Nešlo o škodu na zdraví 0 celkový počet zamítnutých žádostí ve sledovaném období, v nichž nešlo o škodu na zdraví
Zpětvzetí žádosti 0 celkový počet vyřízených žádostí ve sledovaném období, kde žadatel žádost vzal zpět
Odpovědnost zaměstnavatele 3 celkový počet zatmítnutých žádostí ve sledovaném období, kde důvodem nevyhovění byla odpovědnost zaměstnavatele
Postoupení věci jinam 0 celkový počet zamítnutých žádostí ve sledovaném období, postoupených jinam
Plnila pojišťovna 14 celkový počet zamítnutých žádostí ve sledovaném období, kde plnila pojišťovna
Jiné zákonné důvody 4 celkový počet zamítnutých žádostí ve sledovaném období, v nichž se jednalo o jiné zákonné důvody

 

  Počet žádostí Komentář
ŚETŔENO žádostí celkem 199 celkový počet šetřených žádostí, jedná se o žádosti došlé ve sledovaném období a žádosti, které nebylo možno ukončit v předchozím období
Převod z předchozího období 36 počet neukončených žádostí ze sloupce 1, které byly převedeny z předchozího období
Podáno v r.2005 163 počet žádostí, které byly odboru odškodňování doručeny v  r. 2005
VYŘÍZENO žádostí celkem 167 celkový počet všech projednaných a ukončených žádostí ve sledovaném období
Převod do dalšího období 32 celkový počet žádostí, které nebylo možno ukončit ve sledovaném období
Výše uplatněné náhrady 311 171,00 Kč výše uplatněné náhrady ve sledovanén období
Způsob vyřízení Vyhověno zcela 1 počet žádostí, jimž bylo ve sledovaném období vyhověno zcela
  Vyhověno zčásti 4 počet žádostí, jimž bylo ve sledovaném období vyhověno zčásti
  Nevyhověno 32 počet žádostí, jimž ve sledovaném období nebylo vyhověno
  Jinak 130 počet žádostí, ve sledovaném období ukončených jinak (např. postoupením podání apod.)
Přiznáno 29 701,00 Kč odborem odškodňování celkově přiznaná částka ve sledovaném období

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová