obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Údaje odboru odškodňování za r. 2004

Přehled vyřizování agendy peněžité pomoci obětem trestných činů za období od    1.1. do 31.12.2004

  Počet žádostí Komentář
K vyřízení celkem 114 celkový počet šetřených žádostí ve sledovaném období, skládá se z žádostí podaných v tomto období + žádostí, které nebylo možno ukončit v období předchozím
Podáno ve sledovaném
období
86 počet žádostí ze sloupce 1, podaných v r. 2004
Přesun z předchozího
období
28 počet žádostí, které nebylo možno ukončit v předchozím období (poznámka: sloupec 1 = součet sloupců 1a až 1b)
Vyřízeno   83 celkový počet vyřízených žádostí ve sledovaném období
  Podáním vysvětlující
informace
1 způsob vyřízení v r. 2004 - počet žádostí vyřízených podáním vysvětlující informace
  Pomoc poskytnuta 43
(2 488 438,00 Kč)
počet žádostí, vyřízených v r. 2004, kde byla peněžitá pomoc poskytnuta
(celkový objem poskytnuté peněžité pomoci v  r. 2004)
  Nevyhověno 39 počet žádostí, vyřízených v r. 2004, kde žádosti nebylo vyhověno
  Skončeno Jinak 0 způsob vyřízení v r. 2004 - počet žádostí vyřízených jinak
Převod do dalšího
období
31 počet žádostí, které nebylo možno ukončit ve sledovaném období

Peněžitá pomoc neposkytnuta - důvody neposkytnutí peněžité pomoci

Důvod Počet žádostí Komentář
Cizí státní příslušník 0 celkový počet žádostí ve sledovaném období, kde nebylo vyhověno, neboť se jednalo o cizího státního příslušníka
Proběhlá lhůta 3 celkový počet žádostí ve sledovaném období, kde byla promlčena zákonná lhůta k podání žádosti
Bolestné nižší 100 bodů 5 celkový počet zamítnutých žádostí ve sledovaném období, kde bylo bolestné nižší než 100 bodů
Neprokázání ztráty (škody) 18 celkový počet zamítnutých žádostí ve sledovaném období, kde nebyla prokázána ztráta
Nejde o tr. čin 2 celkový počet zamítnutých žádostí ve sledovaném období, v nichž nešlo o trestý čin
Nešlo o škodu na zdraví 0 celkový počet zamítnutých žádostí ve sledovaném období, v nichž nešlo o škodu na zdraví
Zpětvzetí žádosti 0 celkový počet vyřízených žádostí ve sledovaném období, kde žadatel žádost vzal zpět
Odpovědnost zaměstnavatele 7 celkový počet zatmítnutých žádostí ve sledovaném období, kde důvodem nevyhovění byla odpovědnost zaměstnavatele
Postoupení věci jinam 0 celkový počet zamítnutých žádostí ve sledovaném období, postoupených jinam
Plnila pojišťovna 4 celkový počet zamítnutých žádostí ve sledovaném období, kde plnila pojišťovna
Jiné zákonné důvody 0

celkový počet zamítnutých žádostí ve sledovaném období, v nichž se jednalo o jiné zákonné důvody

Přehled vyřizování agendy zástupčí činnosti v r. 2004

  Počet sporů Komentář
Soudních sporů celkem 1666 celkový počet šetřených soudních sporů, jedná se o spory došlé ve sledovaném období a spory, které nebyly soudem pravomocně ukončeny v předchozím období
Převod z předchozího období 1043 počet neskončených soudních sporů ze sloupce 1, které byly převedeny z předchozího období
Nově napadlé soudní spory v r. 2004 623 počet soudních sporů, které byly odboru odškodňování doručeny v r. 2004
Výše uplatněné náhrady u skončených sporů v r. 2005 18 459 653 531,76 Kč celkově soudními spory uplatněná částka ve sledovaném období
SKONČENO soudních sporů celkem 413 celkový počet všech pravomocně ukončených soudních sporů ve sledovaném období
Převod neskončených sporů do dalšího období 1203 neskončené soudní spory, převáděné do dalšího období 

Přehled vyřizování agendy zástupčí činnosti za rok 2004 - přehled pravomocně ukončených sporných žádostí v soudním řízení

  Počet žádostí Komentář
ŚETŔENO žádostí celkem 160 celkový počet šetřených žádostí, jedná se o žádosti došlé ve sledovaném období a žádosti, které nebylo možno ukončit v předchozím období
Převod z předchozího období 34 počet neukončených žádostí ze sloupce 1, které byly převedeny z předchozího období
Podáno v r.2004 126 počet žádostí, které byly odboru odškodňování doručeny v r. 2004
VYŘÍZENO žádostí celkem 124 celkový počet všech projednaných a ukončených žádostí ve sledovaném období
Převod do dalšího období 36 celkový počet žádostí, které nebylo možno ukončit ve sledovaném období
Výše uplatněné náhrady 112 622,00 Kč výše uplatněné náhrady ve sledovanén období
Způsob vyřízení Vyhověno zcela 16 počet žádostí, jimž bylo ve sledovaném období vyhověno zcela
  Vyhověno zčásti 3 počet žádostí, jimž bylo ve sledovaném období vyhověno zčásti
  Nevyhověno 64 počet žádostí, jimž ve sledovaném období nebylo vyhověno
  Jinak 40 počet žádostí, ve sledovaném období ukončených jinak (např. postoupením podání apod.)
Přiznáno 568 848,00 Kč odborem odškodňování celkově přiznaná částka ve sledovaném období

Rozbor agendy odškodňování za r. 2004

  Počet žádostí Komentář
ŚETŔENO žádostí celkem 1664 celkový počet šetřených žádostí, jedná se o žádosti došlé ve sledovaném období a žádosti, které nebylo možno ukončit v předchozím období
Z toho převod z předchozího období 499 počet neukončených žádostí ze sloupce 1, které byly převedeny z předchozího období
  podáno žádostí v r. 2004 1165 počet žádostí, které byly odboru odškodňování doručeny za r. 2004
Výše uplatněné náhrady 25 270 954 648,13 Kč celkově uplatněná částka ve sledovaném období
VYŘÍZENO žádostí celkem 1203 celkový počet všech projednaných a ukončených žádostí ve sledovaném období
Převod do dalšího období 461 počet žádostí, které nebylo možno ukončit ve sledovaném období

Tabulka č. 2 - Způsob vyřízení

    Počet žádostí Komentář
VYŘÍZENO žádostí celkem   1203 celkový počet všech projednaných a ukončených žádostí ve sledovaném období
Způsob vyřízení vyhověno zcela 57 počet žádostí, kdy bylo odborem odškodňování vyhověno zcela
  vyhověno zčásti 77 počet žádostí, kdy bylo odborem odškodňování vyhověno zčásti
  přiznáno 6 658 686,50 Kč celková částka odborem odškodňování přiznaného odškodnění ve sledovaném období
  nevyhověno 1069 počet žádostí, jimž nebylo ve sledovaném období vyhověno

Tabulka č. 3 - nejčastěji sledované důvody nároků

      Komentář
Důvod nároku vazba průtahy v řízení  
Uplatněno celkem 200 156 celkový počet žádostí, vyřizených ze sledovaných důvodů v r. 2004
Vyhověno zcela 19 0 počet žádostí, kdy bylo odborem odškodňování vyhověno zcela
Vyhověno zčásti 43 0 počet žádostí, kdy bylo odborem odškodňování vyhověno zčásti
N

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová