obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Přehled vyřizování agendy odboru odškodňování za rok 2014

Rozbor mimosoudní agendy odškodňování za újmu způsobenou výkonem veřejné moci, rok 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 1

 

 

 

 

 

 

ŚETŔENO

Z toho

 

Výše

VYŘÍZENO

Převod

 

žádostí

převod

podáno

uplatněné

žádostí

do dalšího

 

celkem

z předchozího

žádostí

náhrady

celkem

období

 

 

období

v r. 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1a)

1 b)

2

3

4

 

5676

1739

3917

69566968327,90

3630

2046

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentář k tabulce č. 1:

 

 

 

 

 

sloupec 1 -

celkový počet šetřených žádostí, jedná se o žádosti došlé ve sledovaném období a žádosti, které nebylo

 

možno ukončit v předchozím období

 

 

 

sloupec 1a -

počet neukončených žádostí ze sloupce 1, které byly převedeny z předchozího období

sloupec 1b -

počet žádostí, které byly odboru odškodňování doručeny za  r. 2014

 

Poznámka:

sloupec 1 = součet sloupců 1a až 1b

 

 

 

sloupec 2

celkově uplatněná částka ve sledovaném období

 

 

 

sloupec 3 -

celkový počet všech projednaných a ukončených žádostí ve sledovaném období

 

sloupec 4 -

počet žádostí, které nebylo možno ukončit ve sledovaném období

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 2 - Způsob vyřízení

 

 

 

 

 

VYŘÍZENO

Způsob vyřízení

 

 

 

 

žádostí

vyhověno

vyhověno

přiznáno

nevyhověno

 

 

celkem

zcela

zčásti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

 

 

3630

264

1095

97769721,14

2271

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentář k tabulce č. 2:

 

 

 

 

 

sloupec 1 -

celkový počet všech projednaných a ukončených žádostí ve sledovaném období

 

sloupec 2 -

počet žádostí, kdy bylo odborem odškodňování vyhověno zcela

 

 

sloupec 3 -

počet žádostí, kdy bylo odborem odškodňování vyhověno zčásti

 

 

sloupec 4 -

celková částka odborem odškodňování přiznaného odškodnění ve sledovaném období

sloupec 5 -

počet žádostí, jimž nebylo ve sledovaném období vyhověno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 3 - nejčastěji sledované důvody nároků

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Důvod

Vyřízeno

Vyhověno

Vyhověno

Nevyhověno

 

 

nároku

celkem

zcela

zčásti

 

 

 

1

2

3

4

5

 

 

vazba

98

3

41

54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

průtahy

1718

44

579

1095

 

 

v řízení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentář k tabulce č. 3

 

 

 

 

 

sloupec 1 -

 

 

 

 

 

 

sloupec 2 -

celkový počet žádostí, vyřízených ze sledovaných důvodů v r. 2014

 

sloupec 3 -

počet žádostí, kdy bylo odborem odškodňování vyhověno zcela

 

 

sloupec 4 -

počet žádostí, kdy bylo odborem odškodňování vyhověno zčásti

 

 

sloupec 5 -

počet žádostí, jimž nebylo ve sledovaném období vyhověno

 

 

 

Přehled vyřizování agendy zástupčí činnosti v  r. 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z  toho

 

Výše

SKONČENO

Převod

Soudních sporů

převod

Nově napadlé

uplatněné

soudních sporů

neskončených

celkem

z předchozího

soudní spory

náhrady

celkem

sporů do dalšího

 

období

v r. 2014

 

 

období

 

 

 

 

 

 

1

1a)

1 b)

2

3

4

6199

4188

2011

83201164427,38

1824

4375

 

 

 

 

 

 

sloupec 1 -

celkový počet šetřených soudních sporů, jedná se o spory došlé ve sledovaném období a spory, které nebyly

 

soudem pravomocně ukončeny v předchozím období

 

 

sloupec 1a -

počet neskončených soudních sporů ze sloupce 1, které byly převedeny z předchozího období

sloupec 1b -

počet soudních sporů, které byly odboru odškodňování doručeny v r. 2014

 

Poznámka:

sloupec 1 = součet sloupců 1a až 1b

 

 

 

sloupec 2 -

celkově soudními spory uplatněná částka ve sledovaném období

 

sloupec 3 -

celkový počet všech pravomocně ukončených soudních sporů ve sledovaném období

 

sloupec 4 -

neskončené soudní spory, převáděné do dalšího období

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přehled vyřizování agendy zástupčí činnosti za rok 2014 - přehled pravomocně ukončených sporných žádostí v soudním řízení

 

 

 

 

 

 

V roce 2014

Výše uplatněné

Způsob vyřízení

 

 

 

soudy pravomocmě

náhrady u skončených

 

 

 

 

skončeno sporů

sporů v r. 2013

vyhověno

vyhověno

přiznáno

nevyhověno

 

 

zcela

zčásti

Kč celkem

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

1824

18867547577,62

38

312

74772259,18

1474

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentář k tabulce:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sloupec 1 - celkový počet soudy pravomocně ukončených sporných žádostí v r. 2014

 

 

sloupec 2 - celková výše uplatněné náhrady škody v Kč

 

 

 

sloupec 3 - celkový počet pravomocně ukončených soudních sporů v r. 2014, kdy bylo soudem žalobci vyhověno zcela

sloupec 4 - celkový počet pravomocně ukončených soudních sporů v r. 2014, kdy bylo soudem žalobci vyhověno zčásti

sloupec 5 - celková výše soudem přiznané náhrady škody v r. 2014, bez nákladů řízení

 

 

sloupec 6 - celkový počet pravomocně ukončených soudních sporů, kdy žalobci nebylo vyhověno

 

 

Přehled vyřizování agendy peněžité pomoci obětem trestných činů za období od    1.1. do 31.12.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K vyřízení

Z TOHO

 

VYŘÍZENO

            Z p ů s o b   v y ř í z e n í

 

 

Převod

 

žádostí

podáno

přesun

žádostí

Podáním

Pomoc poskytnuta

Nevyhověno

Skončeno

do dalšího

 

 

žádostí

z předch.

 

vysvětlující

Počet

Celkový

 

jinak

období

 

 

ve sled.

období

 

informace

žádostí

objem

 

 

 

 

 

období

 

 

 

 

pomoci v Kč

 

 

 

 

1

1 a)

1 b)

2

3

4

5

6

7

8

 

508

399

109

303

6

119

11187339,07

154

24

2051

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Peněžitá pomoc neposkytnuta  -

Důvody neposkytnutí peněžité pomoci

 

 

 

 

Cizí státní

Proběhlá

Bolestné

Neprokázání

Nejde o

Nešlo o

Zpětvzetí

Odpovědnost

Postoupení

Plnila

Jiné

příslušník

lhůta

nižší

ztráty

tr. čin

škodu na

žádosti

zaměstna-

věci

pojišťovna

zákon.

 

 

100 bodů

(škody)

 

zdraví

 

vatele

jinam

 

důvody

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

0

164

0

1

4

2

1

4

0

7

118

 

 

 

Komentář k tabulce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sloupec 1 -

 

celkový počet šetřených žádostí ve sledovaném období, skládá se z žádostí podaných v tomto období + žádostí, které nebylo možno ukončit

 

 

v období předchozím

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sloupec 1a -

počet žádostí ze sloupce 1, podaných v r. 2014

 

 

 

 

 

 

 

sloupec 1b-

počet žádostí, které nebylo možno ukončit v předchozím období

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(poznámka: sloupec 1 = součet sloupců 1a až 1b)

 

 

 

 

 

 

 

sloupec 2 -

 

celkový počet vyřízených žádostí ve sledovaném období

 

 

 

 

 

 

 

sloupec 3 -

 

způsob vyřízení v  r. 2014 - počet žádostí vyřízených podáním vysvětlující informace

 

 

 

 

 

sloupec 4 -

 

počet žádostí, vyřízených v r. 2014, kde byla peněžitá pomoc poskytnuta

 

 

 

 

 

sloupec 5 -

 

celkový objem poskytnuté peněžité pomoci v  r. 2014

 

 

 

 

 

 

 

sloupec 6 -

 

počet žádostí vyřízených v r. 2013, kde žádosti nebylo vyhověno

 

 

 

 

 

 

 

sloupec 7 -

 

způsob vyřízení v r. 2014 - počet žádostí vyřízených jinak

 

 

 

 

 

 

 

sloupec 8 -

 

počet žádostí, které nebylo možno ukončit ve sledovaném období

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Důvody neposkytnutí peněžité pomoci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sloupec 9 -

celkový počet žádostí ve sledovaném období, kde nebylo vyhověno, neboť se jednalo o cizího státního příslušníka

 

 

 

sloupec 10 -

celkový počet žádostí ve sledovaném období, kde byla promlčena zákonná lhůta k podání žádosti

 

 

 

 

sloupec 11 -

celkový počet zamítnutých žádostí ve sledovaném období, kde bylo bolestné nižší než 100 bodů

 

 

 

 

sloupec 12 -

celkový počet zamítnutých žádostí ve sledovaném období, kde nebyla prokázána ztráta

 

 

 

 

 

sloupec 13-

celkový počet zamítnutých žádostí ve sledovaném období, v nichž nešlo o trestný čin

 

 

 

 

 

sloupec 14 -

celkový počet zamítnutých žádostí ve sledovaném období, v nichž nešlo o škodu na zdraví

 

 

 

 

sloupec 15 -

celkový počet vyřízených žádostí ve sledovaném období, kde žadatel žádost vzal zpět

 

 

 

 

 

sloupec 16 -

celkový počet zamítnutých žádostí ve sledovaném období, kde důvodem nevyhovění byla odpovědnost zaměstnavatele

 

 

sloupec 17 -

celkový počet zamítnutých žádostí ve sledovaném období, postoupených jinam

 

 

 

 

 

sloupec 18 -

celkový počet zamítnutých žádostí ve sledovaném období, kde plnila pojišťovna

 

 

 

 

 

sloupec 19 -

celkový počet zamítnutých žádostí ve sledovaném období, v nichž se jednalo o jiné zákonné důvody

 

 

 

 

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová