obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Statistika 2007

Přehled vyřizování agendy odškodnění podle zák. č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci

  Počet zádostí Komentář
Šetřeno celkem 102 celkový počet šetřených žádostí, jedná se o žádosti došlé ve sledovaném období a žádosti, které nebylo možno ukončit v předchozím období
  Převod z předchozího období 36 počet neukončených žádostí ze sloupce 1, které byly převedeny z předchozího období
  Podáno v roce 2007 66 počet žádostí, které byly odboru odškodňování doručeny v  r. 2007
Vyřízeno celkem 66 celkový počet všech projednaných a ukončených žádostí ve sledovaném období
Převod do dalšího období 36 celkový počet žádostí, které nebylo možno ukončit ve sledovaném období
Výše uplatněné náhrady 559 442,- Kč výše uplatněné náhrady ve sledovaném období
Způsob vyřízení Vyhověno zcela 6 počet žádostí, jimž bylo ve sledovaném období vyhověno zcela
  Vyhověno zčásti 1 počet žádostí, jimž bylo ve sledovaném období vyhověno zčásti
  Nevyhověno 6 počet žádostí, jimž ve sledovaném období nebylo vyhověno
  Jinak 53 počet žádostí, ve sledovaném období ukončených jinak (např. postoupením podání apod.)
Přiznáno 185 279,00 Kč odborem odškodňování celkově přiznaná částka ve sledovaném období

Přehled vyřizování agendy peněžité pomoci obětem trestných činů za období od    1.1. do 31.12.2007

  Počet žádostí Komentář
K vyřízení celkem 125 celkový počet šetřených žádostí ve sledovaném období, skládá se z žádostí podaných v tomto období + žádostí, které nebylo možno ukončit v období předchozím
Podáno ve sledovaném období 108 počet žádostí ze sloupce 1, podaných v r. 2006
Přesun z předchozího období 17 počet žádostí, které nebylo možno ukončit v předchozím období
Vyřízeno   100 celkový počet vyřízených žádostí ve sledovaném období
  Podáním vysvětlující informace 1 způsob vyřízení v  r. 2006 - počet žádostí vyřízených podáním vysvětlující informace
  Pomoc poskytnuta 32 (3 806 300 Kč) počet žádostí, vyřízených v 1.pol. r. 2006, kde byla peněžitá pomoc poskytnuta (celkový objem poskytnuté peněžité pomoci v  r. 2006)
  Nevyhověno 63 počet žádostí, vyřízených v r. 2006, kde žádosti nebylo vyhověno
  Skončeno Jinak 4 způsob vyřízení v r. 2006 - počet žádostí vyřízených jinak
Převod do dalšího období 25 počet žádostí, které nebylo možno ukončit ve sledovaném období
Důvod Počet žádostí Komentář
Cizí státní příslušník 0 celkový počet žádostí ve sledovaném období, kde nebylo vyhověno, neboť se jednalo o cizího státního příslušníka
Proběhlá lhůta 17 celkový počet žádostí ve sledovaném období, kde byla promlčena zákonná lhůta k podání žádosti
Bolestné nižší 100 bodů 2 celkový počet zamítnutých žádostí ve sledovaném období, kde bylo bolestné nižší než 100 bodů
Neprokázání ztráty (škody) 9 celkový počet zamítnutých žádostí ve sledovaném období, kde nebyla prokázána ztráta
Nejde o tr. čin 8 celkový počet zamítnutých žádostí ve sledovaném období, v nichž nešlo o trestný čin
Nešlo o škodu na zdraví 3 celkový počet zamítnutých žádostí ve sledovaném období, v nichž nešlo o škodu na zdraví
Zpětvzetí žádosti 1 celkový počet vyřízených žádostí ve sledovaném období, kde žadatel žádost vzal zpět
Odpovědnost zaměstnavatele 1 celkový počet zamítnutých žádostí ve sledovaném období, kde důvodem nevyhovění byla odpovědnost zaměstnavatele
Postoupení věci jinam 0 celkový počet zamítnutých žádostí ve sledovaném období, postoupených jinam
Plnila pojišťovna 5 celkový počet zamítnutých žádostí ve sledovaném období, kde plnila pojišťovna
Jiné zákonné důvody 17 celkový počet zamítnutých žádostí ve sledovaném období, v nichž se jednalo o jiné zákonné důvody

Rozbor agendy odškodňování za rok 2007

Tabulka č. 1

  Počet žádostí Komentář
VYŘÍZENO žádostí celkem 4474 celkový počet šetřených žádostí, jedná se o žádosti došlé ve sledovaném období a žádosti, které nebylo možno ukončit v předchozím období
Převod z předchozího období: 1125 počet neukončených žádostí ze sloupce 1, které byly převedeny z předchozího období
Podáno žádostí v r. 2007 3349; počet žádostí, které byly odboru odškodňování doručeny za  r. 2007
Výše uplatněné náhrady 139 745 262 856,43 Kč celkově uplatněná částka ve sledovaném období
VYŘÍZENO žádostí celkem 2410 celkový počet všech projednaných a ukončených žádostí ve sledovaném období
Převod do dalšího období 2064 počet žádostí, které nebylo možno ukončit ve sledovaném období

Tabulka č. 2

    Počet žádostí Komentář
VYŘÍZENO žádostí celkem   2410 celkový počet všech projednaných a ukončených žádostí ve sledovaném období
Způsob vyřízení: Vyhověno zcela 147 počet žádostí, kdy bylo odborem odškodňování vyhověno zcela
  Vyhověno zčásti 640 počet žádostí, kdy bylo odborem odškodňování vyhověno zčásti
  Přiznáno 48 095 834,77 Kč celková částka odborem odškodňování přiznaného odškodnění ve sledovaném období
  Nevyhověno 1615 počet žádostí, jimž nebylo ve sledovaném období vyhověno

Tabulka č. 3

  Komentář
Důvod nároku vazba průtahy v řízení  
Uplatněno celkem 104 1430 celkový počet žádostí, vyřízených ze sledovaných důvodů v r. 2007
Vyhověno zcela 4 29 počet žádostí, kdy bylo odborem odškodňování vyhověno zcela
Vyhověno zčásti 21 499 počet žádostí, kdy bylo odborem odškodňování vyhověno zčásti
Nevyhověno 79 902 počet žádostí, jimž nebylo ve sledovaném období vyhověno

Přehled vyřizování agendy zástupčí činnosti v  r. 2007

  Počet sporů Komentář
Soudních sporů celkem 2523 celkový počet šetřených soudních sporů, jedná se o spory došlé ve sledovaném období a spory, které nebyly soudem pravomocně ukončeny v předchozím období
Převod z předchozího období 1521 počet neskončených soudních sporů ze sloupce 1, které byly převedeny z předchozího období
Nově napadlé soudní spory v r. 2006 1002 počet soudních sporů, které byly odboru odškodňování doručeny v r. 2007
Výše uplatněné náhrady 37 675 291 850 Kč celkově soudními spory uplatněná částka ve sledovaném období
SKONČENO soudních sporů celkem 635 celkový počet všech pravomocně ukončených soudních sporů ve sledovaném období
Převod neskončených sporů do dalšího období 1888 neskončené soudní spory, převáděné do dalšího období

Přehled vyřizování agendy zástupčí činnosti za rok 2007 - přehled pravomocně ukončených sporných žádostí v soudním řízení

  Počet sporů Komentář
V roce 2007 soudy pravomocmě skončeno sporů 635 celkový počet soudy pravomocně ukončených sporných žádostí v r. 2007
Výše uplatněné náhrady u skončených sporů v r. 2007 12 816 534 496,76 Kč celkový počet soudy pravomocně ukončených sporných žádostí v r. 2007
Způsob vyřízení Vyhověno zcela 106 celkový počet pravomocně ukončených soudních sporů v r. 2007, kdy bylo soudem žalobci vyhověno zcela
  Vyhověno zčásti 80 celkový počet pravomocně ukončených soudních sporů v r. 2007, kdy bylo soudem žalobci vyhověno zčásti
  Přiznáno Kč celkem 34 095 907 Kč celková výše soudem přiznané náhrady škody v r. 2007, bez nákladů řízení
  Nevyhověno 449 celkový počet pravomocně ukončených soudních sporů, kdy žalobci nebylo vyhověno

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová