obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Statistika 2006

Rozbor agendy odškodňování za rok 2006

Tabulka č. 1

  Počet žádostí Komentář
ŚETŘENO celkem 2492 celkový počet šetřených žádostí, jedná se o žádosti došlé ve sledovaném období a žádosti, které nebylo možno ukončit v předchozím období
Převod z předchozího období 506 počet neukončených žádostí, které byly převedeny z předchozího období
Podáno v r. 2006 1986 počet žádostí, které byly odboru odškodňování doručeny za  r. 2006
Výše uplatněné náhrady (Kč) 106 144 845 760,17 celkově uplatněná částka ve sledovaném období
VYŘÍZENO 1367  
Převod do dalšího období 1125  

Tabulka č. 2 - Způsob vyřízení

  Počet žádostí Komentář
VYŘÍZENO žádostí celkem 1367 celkový počet všech projednaných a ukončených žádostí ve sledovaném období
Způsob vyřízení:    
Vyhověno zcela 58 počet žádostí, kdy bylo odborem odškodňování vyhověno zcela
Vyhověno zčásti 110 počet žádostí, kdy bylo odborem odškodňování vyhověno zčásti
Přiznáno (Kč) 8 302 022,40 celková částka odborem odškodňování přiznaného odškodnění ve sledovaném období
Nevyhověno 1199 počet žádostí, jimž nebylo ve sledovaném období vyhověno

Tabulka č. 3 - nejčastěji sledované důvody nároků

  Důvod nároku Komentář
  Vazba Průtahy v řízení  
Vyřízeno celkem 159 269 celkový počet žádostí, vyřízených ze sledovaných důvodů v r. 2006
Vyhověno zcela 11 5 počet žádostí, kdy bylo odborem odškodňování vyhověno zcela
Vyhověno zčásti 35 35 počet žádostí, kdy bylo odborem odškodňování vyhověno zčásti
Nevyhověno 115 229 počet žádostí, jimž nebylo ve sledovaném období vyhověno

Přehled vyřizování agendy peněžité pomoci obětem trestných činů za období od 1.1. do 30.11.2006

  Počet žádostí Komentář
K vyřízení celkem 115 celkový počet šetřených žádostí ve sledovaném období, skládá se z žádostí podaných v tomto období + žádostí, které nebylo možno ukončit v období předchozím
Podáno ve sledovaném
období
82 počet žádostí ze sloupce 1, podaných v r. 2006
Přesun z předchozího
období
33 počet žádostí, které nebylo možno ukončit v předchozím období (poznámka: sloupec 1 = součet sloupců 1a až 1b)
Vyřízeno   92 celkový počet vyřízených žádostí ve sledovaném období
  Podáním vysvětlující
informace
4 způsob vyřízení v  r. 2006 - počet žádostí vyřízených podáním vysvětlující informace
  Pomoc poskytnuta 35
(2 532 691,50 Kč)
počet žádostí, vyřízených v 1.pol. r. 2006, kde byla peněžitá pomoc poskytnuta
celkový objem poskytnuté peněžité pomoci v  r. 2006
  Nevyhověno 48 počet žádostí, vyřízených v r. 2006, kde žádosti nebylo vyhověno
  Skončeno Jinak 5 způsob vyřízení v r. 2006 - počet žádostí vyřízených jinak
Převod do dalšího
období
23 počet žádostí, které nebylo možno ukončit ve sledovaném období

Peněžitá pomoc neposkytnuta - důvody neposkytnutí peněžité pomoci

Důvod Počet žádostí Komentář
Cizí státní příslušník 1 celkový počet žádostí ve sledovaném období, kde nebylo vyhověno, neboť se jednalo o cizího státního příslušníka
Proběhlá lhůta 12 celkový počet žádostí ve sledovaném období, kde byla promlčena zákonná lhůta k podání žádosti
Bolestné nižší 100 bodů 6 celkový počet zamítnutých žádostí ve sledovaném období, kde bylo bolestné nižší než 100 bodů
Neprokázání ztráty (škody) 10 celkový počet zamítnutých žádostí ve sledovaném období, kde nebyla prokázána ztráta
Nejde o tr. čin 1 celkový počet zamítnutých žádostí ve sledovaném období, v nichž nešlo o trestný čin
Nešlo o škodu na zdraví 2 celkový počet zamítnutých žádostí ve sledovaném období, v nichž nešlo o škodu na zdraví
Zpětvzetí žádosti 0 celkový počet vyřízených žádostí ve sledovaném období, kde žadatel žádost vzal zpět
Odpovědnost zaměstnavatele 1 celkový počet zamítnutých žádostí ve sledovaném období, kde důvodem nevyhovění byla odpovědnost zaměstnavatele
Postoupení věci jinam 0 celkový počet zamítnutých žádostí ve sledovaném období, postoupených jinam
Plnila pojišťovna 8 celkový počet zamítnutých žádostí ve sledovaném období, kde plnila pojišťovna
Jiné zákonné důvody 7 celkový počet zamítnutých žádostí ve sledovaném období, v nichž se jednalo o jiné zákonné důvody
  Počet zádostí Komentář
Šetřeno celkem 126 celkový počet šetřených žádostí, jedná se o žádosti došlé ve sledovaném období a žádosti, které nebylo možno ukončit v předchozím období
  Převod z předchozího období 32 počet neukončených žádostí, které byly převedeny z předchozího období
  Podáno v roce 2006 94 počet žádostí, které byly odboru odškodňování doručeny v  r. 2006
Vyřízeno celkem 90 celkový počet všech projednaných a ukončených žádostí ve sledovaném období
Převod do dalšího období 36 celkový počet žádostí, které nebylo možno ukončit ve sledovaném období
Výše uplatněné náhrady 63000,00 Kč výše uplatněné náhrady ve sledovaném období
Způsob vyřízení Vyhověno zcela 9 počet žádostí, jimž bylo ve sledovaném období vyhověno zcela
  Vyhověno zčásti 0 počet žádostí, jimž bylo ve sledovaném období vyhověno zčásti
  Nevyhověno 23 počet žádostí, jimž ve sledovaném období nebylo vyhověno
  Jinak 58 počet žádostí, ve sledovaném období ukončených jinak (např. postoupením podání apod.)
Přiznáno 221 147,00 Kč odborem odškodňování celkově přiznaná částka ve sledovaném období

Přehled vyřizování agendy zástupčí činnosti v  r. 2006


  Počet sporů Komentář
Soudních sporů
celkem
2107 celkový počet šetřených soudních sporů, jedná se o spory došlé ve sledovaném období a spory, které nebyly soudem pravomocně ukončeny v předchozím období
Převod z předchozího
období
1406 počet neskončených soudních sporů ze sloupce 1, které byly převedeny z předchozího období
Nově napadlé soudní
spory v r. 2006
701 počet soudních sporů, které byly odboru odškodňování doručeny v r. 2006
Výše uplatněné náhrady 23 167 384 358,58 Kč celkově soudními spory uplatněná částka ve sledovaném období
SKONČENO soudních
sporů celkem
585 celkový počet všech pravomocně ukončených soudních sporů ve sledovaném období
Převod neskončených
sporů do dalšího období
1522 neskončené soudní spory, převáděné do dalšího období

Přehled vyřizování agendy zástupčí činnosti za rok 2006 - přehled pravomocně ukončených sporných žádostí v soudním řízení

 

  Počet sporů Komentář
V roce 2006 soudy pravomocmě skončeno sporů 585 celkový počet soudy pravomocně ukončených sporných žádostí v r. 2006
Výše uplatněné náhrady u skončených sporů v r. 2006 7 464 210 762,80 Kč celková výše uplatněné náhrady škody v Kč
Způsob vyřízení Vyhověno zcela 111 celkový počet pravomocně ukončených soudních sporů v r. 2006, kdy bylo soudem žalobci vyhověno zcela
  Vyhověno zčásti 79 celkový počet pravomocně ukončených soudních sporů v r. 2006, kdy bylo soudem žalobci vyhověno zčásti
  Přiznáno Kč celkem 17 607 092,16 Kč celková výše soudem přiznané náhrady škody v r. 2006, bez nákladů řízení
  Nevyhověno 393 celkový počet pravomocně ukončených soudních sporů, kdy žalobci nebylo vyhověno

Zpracovala: J. Cambelová

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová