obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Stanovisko Ministerstva spravedlnosti k otázce povinnosti mlčenlivosti mediátora ve smyslu ust. § 9 zákona o mediaci

Členové pracovní skupiny k mediaci, která byla zřízena za účelem metodické, koordinační, konzultační a expertní činnosti na podzim roku 2016, vytvořila v rámci plnění jednoho ze svých mnoha úkolů Stanovisko k otázce povinnosti mlčenlivosti ve smyslu ust. § 9 zákona o mediaci, neboť interpretace tohoto ustanovení představuje v praxi jisté obtíže (problematika rozsahu).

 

Uvedená metodika k otázce výkladu povinnosti mlčenlivosti zapsaného mediátora byla zpracována ve spolupráci s legislativním odborem a následně schválena vedením Ministerstva spravedlnosti. Nutno zdůraznit, že tento materiál má pouze doporučující charakter, neboť závazný výklad právních předpisů může podávat jen soud.

 

Předmětné stanovisko Ministerstva spravedlnosti naleznete z d e

 

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová