obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Identifikační čísla osoby znalců a tlumočníků


 Zákonem č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, byl s účinností od 1. 7. 2010 novelizován zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o znalcích a tlumočnících“).

 Podle nového znění § 7 odst. 2 tohoto zákona přidělí krajský soud znalci a tlumočníkovi, který dosud nemá přiděleno identifikační číslo osoby, při zapsání do seznamu znalců a tlumočníků identifikační číslo osoby poskytnuté správcem základního registru osob.

 Podle tohoto ustanovení bylo identifikační číslo osoby přiděleno i těm znalcům a tlumočníkům, kteří v seznamu znalců a tlumočníků zapsáni již jsou a kteří dosud identifikační číslo osoby nemají.

 Přidělené identifikační číslo osoby je uvedeno v seznamu znalců a tlumočníků, který je dostupný na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz.

 Jakékoliv nesrovnalosti v údajích uvedených v seznamu znalců a tlumočníků řeší krajský soud, v jehož seznamu je znalec nebo tlumočník zapsán.

 Ze zákona o znalcích a tlumočnících ani vyhlášky č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, nevyplývá pro znalce a tlumočníky povinnost identifikační číslo osoby kamkoliv uvádět (např. v rámci znalecké nebo tlumočnické doložky).

 Pokud jde např. o sociální zabezpečení, veřejné zdravotní pojištění a daň z příjmů, nejsou se samotným přidělením identifikačního čísla osoby taktéž spojeny žádné povinnosti. V těchto oblastech však mají znalci a tlumočníci určité povinnosti již z důvodu vlastního výkonu činnosti znalce a tlumočníka.  Bližší informace k těmto otázkám poskytne Ministerstvo financí ČR (příp. jednotlivé finanční úřady), Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (příp. jednotlivé okresní správy sociálního zabezpečení) nebo Ministerstvo zdravotnictví ČR.

 

 

 

 

 

 

 


[1] Např. § 48 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, § 5 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů,
§ 125 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová