obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Informace o kontrolách exekutorských úřadů provedených v roce 2015

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „exekuční řád“), byly dle schváleného plánu kontrol exekutorských úřadů pro rok 2015 provedeny v loňském roce kontroly vybraných exekutorských úřadů.

 

Kontroly jednotlivých exekutorských úřadů byly prováděny v rozsahu dle ust. § 7 odst. 2 a 3 exekučního řádu, tedy zejména kontrolou spisů, listin a evidenčních pomůcek exekutora.

 

Ke kontrole bylo vybráno 24 exekutorských úřadů ze schváleného plánu kontrol pro rok 2015. Mimo plán kontrol proběhla 1 kontrola mimořádná. Celkem tedy bylo v roce 2015 zkontrolováno 25 exekutorských úřadů.

 

V rámci kontrol byla nejčastěji zjištěna drobná pochybení, která byla řešena upozorněním na nesprávný postup přímo v protokolu z kontroly - celkem 8 případů, nebo výtkou dle ust. § 7a exekučního řádu - 7 případů.

 

V některých případech byla shledána pochybení závažnějšího charakteru, která se následně stala předmětem kárných žalob - paní ministryní/ panem ministrem bylo v návaznosti na provedené kontroly exekutorských úřadů podáno celkem 6 kárných žalob.

 

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová