obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Ověřování listin pro účely jejich použití v cizině

 

Ověřování dokumentů v osobním styku

Ověřování je na Ministerstvu spravedlnosti ČR vyřizováno během úředních hodin na počkání (do 10 ověření). Při počtu nad 10 ověření budou dokumenty připraveny k vyzvednutí dle individuální domluvy. Osobní přítomnost žadatele, resp. osoby, na jejíž jméno je doklad vystaven, není nutná. Při vstupu do budovy budete vyzváni k předložení dokladu totožnosti (občanského průkazu, cestovního pasu). Poslední dokumenty jsou přijímány 15 minut před ukončením úředních hodin!

 

Pracoviště pro ověřování listin: Na Děkance 3, 128 10 Praha 2

telefon:

221 997 982

221 997 473

221 997 927

221 997 938

221 997 910

221 997 319

 

E-mail: moc@msp.justice.cz

V případě, že nás z důvodu pracovní vytíženosti nezastihnete na uvedených telefonních číslech, zašlete Váš dotaz na e-mailovou adresu: moc@msp.justice.cz.

 

Úřední hodiny pro veřejnost:

pondělí a středa:  8:00 - 12:00 hod.  a  13:30 - 17:00 hod.

úterý a čtvrtek:     9:00 - 12:00 hod.

  

Ověřování dokumentů v poštovním styku

Poštovní adresa (centrální podatelna):

Ministerstvo spravedlnosti ČR

mezinárodní odbor civilní

Vyšehradská 16

128 10 Praha 2

 

Žadatel v průvodním dopisu (žádosti) uvede:

a) stát, ve kterém bude listina použita

b) svoji přesnou adresu, na kterou bude ověřená listina zaslána

c) telefonní číslo, event. e-mailovou adresu

d) přiloží potřebný počet kolkových známek (volně vložených do obálky)

e) připojí vlastní listinu (event. již opatřenou potřebným předchozím ověřením)

V souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., (správní řád) činí lhůta pro vyřízení žádosti  o legalizaci dokumentů 30 dnů. Obvykle se doba pro vyřízení žádosti v korespondenčním styku pohybuje v rozmezí 10 – 14 dní.

 

Správní poplatek:

1) za APOSTILNÍ DOLOŽKU (APOSTILU) - 100,- Kč ve formě kolkové známky za ověření jednoho razítka,

2) za VYŠŠÍ OVĚŘENÍ LISTIN - 30,- Kč ve formě kolkové známky za ověření jednoho razítka.

Pozn: Pokud jsou na jedné listině ověřovací doložky např. dvou notářů vztahující se  k podpisům dvou odlišných osob, jsou potřeba 2 kolkové známky. Pokud jsou však na jedné listině dvě ověřovací doložky od stejného notáře vztahující se k podpisům dvou odlišných osob, postačí 1 kolková známka.

 

Správní poplatek lze uhradit pouze ve formě kolkové známky. Kolkové známky je možno získat například na poště nebo jiném místě, kde se prodávají poštovní známky (některé trafiky). Upozorňujeme, že kolkové známky nelze získat na Ministerstvu spravedlnosti ČR!

 

Pro bližší informace klikněte na následující odkazy:

 

- Informace k ověřování českých veřejných listin pro jejich použití v cizině

- Legalization of public documents for their use abroad - information in English

- Příslušná ustanovení ve dvoustranných smlouvách týkající se osvobození od ověřování

 

Datum poslední aktualizace: 30.8.2018

 

 

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová