obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Reakce Ministerstva spravedlnosti na novelu zákona o svobodném přístupu k informacím

Ministerstvo spravedlnosti se ohrazuje proti zavádějící informaci serveru Neovlivní, který tvrdí, že současná vláda chystá kvůli trestním kauzám politiků náhubek pro novináře. Vládní návrh novely, který pochází z dílny Ministerstva vnitra, žádnou takovou změnu nepřináší. Již stávající zákon o svobodném přístupu neumožňuje veřejnosti získat informace o probíhajícím trestním řízení. Poskytování informací včetně té, kdo byl vzat do vazby, se řídí trestním řádem a ten se v tomto směru nemění. Orgány činné v trestním řízení budou informovat stejně jako doposud, přičemž již dnes takové informace poskytují pouze anonymizovaně. Pokud se novináři dozví jméno konkrétní osoby, není to od orgánů činných v trestním řízení. Zveřejnění takových informací by ohrozilo účel řízení i práva osob, včetně presumpce neviny.

Vládní návrh novely navazující na GDPR, který nyní projednává Poslanecké sněmovna, pouze mění procesní režim vyřizování žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Projde-li však navržená novela, odpadne nutnost vést správní řízení o odmítnutí žádosti o informace a žadateli se pouze neformálně sdělí, že na takovou informaci nemá nárok.

                                                                                                    Ministerstvo spravedlnosti

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová