obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Ministerstvo spravedlnosti zpřesňuje informace ohledně finančních zdrojů pro Vězeňskou službu

Ministerstvo spravedlnosti chce uvést na pravou míru některé informace, které se objevily v médiích v souvislosti s rozpočtem Vězeňské služby České republiky na rok 2016. Za zcela mylné považujeme tvrzení, že Vězeňské službě chybí prostředky na mzdy, nákup potravin či dokonce na oděvy, obuv nebo léky.

Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s Vězeňskou službou již v průběhu podzimu 2015 řešilo případnou nedostatečnost v roce 2016. V minulém roce byly vytvářeny finanční zdroje pro rok 2016, zejména na realizování oprav a na zvýšení ubytovacích kapacit. Tím může být v letošním roce uvolněno více prostředků do běžného provozu, zejména na potraviny, ošacení a podobně. Například: koncem roku 2015 došlo k navýšení ostatních věcných výdajů VS o 50 milionů korun přesunem ze sociálních dávek. Prodejem nemovitostí Vězeňská služba získala dalších 53 milionů korun.

Dále, celková odhadovaná úspora za rok 2015 v oblasti ostatních věcných výdajů ve Vězeňské službě se očekává ve výši 65 mil. Kč. Právě ty budou použity k pokrytí případného deficitu v roce 2016.  Zbylý deficit, ve výši 55 milionů korun, je Ministerstvo spravedlnosti připraveno pokrýt ze své rezervy. Tím bude pokryta celková nedostatečnost ve výši 120 mil. Kč.

Vězeňská služba rovněž začala s monitorováním skutečných provozní potřeb jednotlivých věznic, což přispěje k optimálnímu vynakládání finančních prostředků. V této souvislosti se zavádí i controlling pro tuto oblast, o čemž Ministerstvo spravedlnosti informovalo už v minulosti tiskovou zprávou.

V oblasti platů se pro vězeňství podařilo vyjednat vyšší meziroční nárůst průměrných platů (u zaměstnanců 5,32 % a u příslušníků 6,69 %). Dle sdělení Vězeňské služby ČR bude zapojeno z minulého roku téměř 44 milionů korun. Tím bude propočtená finanční nedostatečnost k  současnému plánovanému počtu občanských zaměstnanců téměř odstraněna.  Z důvodu neobsazenosti cca 160 míst příslušníků (příslušníci mimo službu, mateřské dovolené apod.) se navíc očekává úspora cca 48 mil. Kč, která bude využita převážně na proplacení přesčasové práce příslušníků, která vznikne v roce 2016.  U občanských zaměstnanců se očekává 25 neobsazených míst a úspora ve výši cca 8,5 mil. Kč. Pro stávají počty příslušníků a občanských zaměstnanců jsou tedy prostředky na platy zajištěny.

V  případě, že budou počty vězněných osob narůstat, bude  vládě ČR předložen návrh na zvýšení počtu míst a objemu prostředků na platy. Zároveň připomínáme, že počty příslušníků a jejich služební příjmy předložené Vězeňskou službou, byly schváleny vládou již v říjnu minulého roku, což se v předcházejících letech nedařilo.  To umožnilo Vězeňské službě zajišťovat příslušníky pro rok 2016 do plného schváleného počtu.

Ministerstvo spravedlnosti je přesvědčeno, že běžný provoz věznic je zabezpečen, což bylo i konstatováno při projednání rozpočtu ve výborech v Poslanecké sněmovně, kde byl též kladně hodnocen návrh rozpočtu a to ve vztahu k zajištěnosti rozpočtu s předchozími roky. Možné dopady s případně rychlejším nárůstem počtu vězňů je schopno Ministerstvo spravedlnosti řešit v rámci kapitoly nebo ve spolupráci s Ministerstvem financí.

6. 1. 2016                                             Tiskové oddělení ministerstva spravedlnosti ČR

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová