obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Ministerstvo spravedlnosti se ohrazuje proti některým tvrzením v článku iDnes.cz Vykrádali nám konkurzy a teď se obohacují ještě víc, kritizuje správkyně

Ministerstvo spravedlnosti se ohrazuje proti některým tvrzením v článku iDnes.cz Vykrádali nám konkurzy a teď se obohacují ještě víc, kritizuje správkyně. Není pravdou, že by vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 101/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 355/2013 Sb., o úředních hodinách provozovny, o označování sídla a provozovny a o činnostech, které je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně, omezovala počet provozoven na 4, zároveň není ani pravdou, že by nově zaváděla povinnost osobního výkonu. Vyhláška po novele sama nikterak nestanovuje jiné či nové povinnosti, které by již nebyly stanoveny zákonem.

 

Zákon o insolvenčních správcích v § 5a odst. 4 zcela jasně stanoví, že „provozovnou insolvenčního správce je místo, ve kterém ve vymezených dnech a hodinách insolvenční správce skutečně vykonává činnost“. V kontextu § 36 insolvenčního zákona a insolvenčního zákona obecně zcela jasně vyplývá, bez ohledu na podzákonný text vyhlášky, povinnost osobní přítomnosti insolvenčního správce v provozovně. Vyhláška pouze stanovuje v kontextu § 5a odst. 8 zákona o insolvenčních správcích podrobnosti o úředních hodinách, a to plně v souladu s ustanovení čl. 79 odst. 3 Ústavy ČR.

 

Zároveň není pravdou, že by ministerstvo nikterak nereagovalo na existenci tzv. fiktivních provozoven insolvenčních správců. Ministerstvo spravedlnosti využívá v maximální možné míře své dohledové a kontrolní pravomoci, kdy od 1. 8. 2015 realizovalo již 25 kontrol, které přiměly kontrolované správce, kteří nedodržovali platnou právní úpravu, tuto úpravu dodržovat. V kontrolách bude ministerstvo nadále pokračovat.  

 

 

7. 9. 2015                                                   Tiskové oddělení Ministerstva spravedlnosti ČR

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová