obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Ministerstvo spravedlnosti zpřesňuje informace ohledně odškodnění pro Davida Ratha

Ministerstvo spravedlnosti chce poupravit informace ohledně odškodnění pro Davida Ratha, které se objevily v médiích. Ministerstvo spravedlnosti MUDr. Davidu Rathovi dosud nepřiznalo náhradu škody v částce 45.254,- Kč, představující náklady právního zastoupení vynaložené na odstranění nezákonného rozhodnutí o prodloužení vazby.

Ve svém stanovisku ministerstvo toliko uvádí, že ve věci Davida Ratha nepokládá za sporný odpovědnostní titul, který by v dané části mohl odpovědnost státu založit, pokud by žadatel prokázal, že se v dané výši v příčinné souvislosti s nezákonným rozhodnutím jeho majetek snížil, jinými slovy, že tvrzená náhrada nákladů obhajoby byla zaplacena.

Pokud bude Ministerstvu spravedlnosti výše uvedená skutečnost doložena, je připraveno o daném nároku dále jednat.

 

27. února 2015                       Tiskové oddělení MSp

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová