obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Ministerstvo spravedlnosti se ohrazuje proti zavádějícím informacím serveru Česká justice

Ministerstvo spravedlnosti se ohrazuje proti spekulativním a zavádějícím informacím serveru Česká justice, který uveřejnil článek s názvem Vězeňskou sekci ministerstva posilují neúspěšní politici ČSSD“. Pro Ministerstvo spravedlnosti nejsou kritériem výběru jeho spolupracovníků spekulace, nýbrž vysoká odbornost a dlouholetá znalost problematiky.

 

„Mým úkolem je personálně posílit a stabilizovat úsek trestní politiky Ministerstva spravedlnosti, a proto je pro mne základním kritériem při výběru spolupracovníků jejich odbornost a dlouholetá zkušenost v oboru“, uvedl náměstek ministryně spravedlnosti pro úsek trestní politiky Vladimír Zimmel.

 

JUDr. Jiří Vorálek, který od 1. 12. 2014 zastává na Ministerstvu spravedlnosti funkci vedoucího oddělení kontroly a stížností, je dlouholetým odborníkem v oblasti trestní politiky a pracoval v minulosti v tomto oboru řadu let ve službě státu. Pan Vorálek není členem ČSSD. V minulosti kandidoval v senátních volbách na kandidátce ČSSD. Pokud je však v článku serveru Česká justice vzhledem k této skutečnosti zpochybňována dlouholetá odborná kompetence pana Vorálka, je nutno se vůči takovému jednání ohradit a zároveň poukázat na základní občanská práva, která má i pan Jiří Vorálek, a mezi která patří i právo být volen. S ohledem na odborné zkušenosti pana Vorálka od něj Ministerstvo spravedlnosti očekává významné zkvalitnění činnosti v oblasti kontrol a identifikaci koncepčních a systémových nedostatků v oblasti vězeňství.

 

Ministerstvo spravedlnosti se také ohrazuje proti tvrzení České justice, které neodpovídá informacím, které ministerstvo poskytlo autorovi článku. Tiskový odbor Ministerstva spravedlnosti 30. ledna 2015 autorovi článku, panu Robertu Maleckému, na jeho dotaz výslovně napsal, že „pan JUDr. Petr Ibl, Ph.D. není zaměstnancem MSp“. Proto se Ministerstvo spravedlnosti ohrazuje proti spekulativním tvrzením České justice.

 

 

6. 2. 2015                                                       Tiskový odbor Ministerstva spravedlnosti ČR

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová