obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Ministerstvo spravedlnosti reaguje na informace zveřejněné v článku MF Dnes týkající se plnění koaliční smlouvy

Ministerstvo spravedlnosti reaguje na dnešní článek MF Dnes (s. 2), který vyšel pod titulkem Utajované hodnocení vlády – nejvíc pozadu jsou ministři ANO. Článek odkazuje na interní dokument Úřadu vlády, „který hodnotí plnění koaliční smlouvy“ a ze kterého údajně vyplývá, že nejhůře zvládají svoji práci ministři hnutí ANO. V souvislosti s rezortem Ministerstva spravedlnosti je nepřímo uvedeno, že ministryně spravedlnosti Helena Válková nebyla schopna „odpolitizovat státní zastupitelství“. V textu však již absentuje informace, že ministerstvo připravilo návrh nového zákona o státním zastupitelství, který nezávislost státních zástupců posiluje. 

 

Ministerský návrh, na rozdíl od původního „Zemanova“ návrhu, posiluje vliv všech státních zástupců v soustavě, nikoliv pouze vliv nejvyššího státního zástupce. Jde tedy o efektivní a vyvážené rozložení pravomocí v celé soustavě. Zavedení transparentních výběrových řízení, kterými budou muset projít všichni státní zástupci, posílí jejich status a jmenování na dobu určitou, přesahující běžné volební období politiků, zajistí jejich lepší ochranu před negativními mocenskými vlivy. Návrh dále omezuje vydávání tzv. negativních pokynů a umožňuje odmítnout splnění pokynu; zároveň ale návrh zákona posiluje i odpovědnost státních zástupců za případná pochybení.

 

Informování o kauzách

Kritici často zaměňují politizaci za ovlivňování justice mocí výkonnou. Výkonná moc je legitimní mocí ve státě a je normální a správné, že stát vzhledem k zastupitelství vykonává určité pravomoci. Podle návrhu zákona si může ministr spravedlnosti vyžádat souhrnné či statistické informace, které potřebuje pro stanovení priorit trestní politiky nebo přípravu nových právních předpisů. Do tzv. živých kauz ministr spravedlnosti nemůže a ani v budoucnu nebude moci zasahovat. V tomto ohledu se nic nezmění.

 

Specializované státní zastupitelství

Návrh zákona předpokládá zřízení „speciálu“ s celorepublikovou působností, který umožní efektivní boj se závažnou a finanční kriminalitou a všemi podobami korupce.

Předpokladem úspěchu je úzká kooperace mezi státními zástupci činnými ve specializovaném státním zastupitelství a jinými odborníky působícími tamtéž (specialisté v oblasti obchodu, daňové správy, praní špinavých peněz, veřejných zakázek, ochrany dat, datových analýz atp.).

 

Současná pracovní verze návrhu zákona o státní zastupitelství je projednávána s koaličními partnery a bude i předmětem pracovní porady s představiteli státního zastupitelství.

 

 

27. 1. 2015                                     Tiskový odbor Ministerstva spravedlnosti ČR 

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová