obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Robert Pelikán: „Žádnou změnu při zakládání s. r. o. za korunu nechystáme!“

Ministerstvo spravedlnosti se ohrazuje proti zavádějící zprávě serveru Novinky.cz publikované 17. ledna pod titulkem Stát chce zarazit zakládání firem s jednou korunou. Autor článku, redaktor Jakub Svoboda, v textu tvrdí, že „stát, respektive ministerstvo spravedlnosti, chce (…) minimální výši základního kapitálu pro společnosti s ručením omezeným opět zvýšit“ a že „plány ministerských úředníků, o kterých bude nakonec rozhodovat vláda, (…) počítají s tím, že by se vklad nutný pro založení s. r. o. opět podstatně zvýšil.“ Uvedená sdělení se nezakládají na pravdě a jsou v rozporu s oficiálním stanoviskem, které Ministerstvo spravedlnosti redakci portálu Novinky.cz zaslalo. Podle prvního náměstka ministryně spravedlnosti Roberta Pelikána tak došlo nejenom k výrazné dezinterpretaci aktuálních legislativních aktivit Ministerstva spravedlnosti, ale převedším k matení podnikatelské i laické veřejnosti.

 

„Ministerstvo spravedlnosti nepřipravilo žádný návrh, který by vedl ke zrušení možnosti zakládat společnosti s ručením omezeným za jednu korunu. V rámci odborné komise pouze vyhodnotíme užitečnost a fungování této právní úpravy. Považujeme za důležité náš názor sladit s míněním praxe, soudní i akademické obce. K žádné úpravě proto ani v budoucnu dojít nemusí,“ zdůraznil náměstek Pelikán.

 

Obdobné stanovisko zaslalo ministerstvo i redaktorovi serveru Novinky.cz: „Ministerstvo spravedlnosti po roce účinnosti nového zákona o obchodních korporacích vyhodnocuje jeho nedostatky a připomínky aplikační praxe. Na půdě ministerstva se schází pracovní skupina k novému zákonu o obchodních korporacích (ZOK), která se vyjadřuje k problémovým okruhům a vznáší náměty, z nichž by mohly vyplynout potenciální novelizační podněty. V rámci této pracovní skupiny bude také předložen návrh, zda vůbec a jak podmínky zakládání společností s ručením omezeným novelizovat.“

 

 

19. 1. 2015                                  Tiskový odbor Ministerstva spravedlnosti ČR

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová