obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Ministerstvo spravedlnosti uvádí na pravou míru informace týkající se bývalého náměstka ministra spravedlnosti JUDr. Pavla Staňka

Ministerstvo spravedlnosti chce uvést na pravou míru informaci, která zazněla v reportáži TV NOVA v pořadu Střepiny vysílaného 31. 8. 2014. Reportáž se týkala problematiky překážek v práci a její součástí byl i případ bývalého náměstka ministra spravedlnosti JUDr. Pavla Staňka.

JUDr. Staněk dne 7. června 2010 rezignoval na svou funkci náměstka ministryně spravedlnosti z důvodu zvolení do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a požádal o pracovní volno k výkonu svého poslaneckého mandátu. Rozpuštěním sněmovny došlo k zániku důvodu k udělení pracovního volna a JUDr. Staněk měl dnem 29. 8. 2013 nastoupit zpět do zaměstnání. Ministerstvo spravedlnosti ale nemělo pro jmenovaného jinou práci odpovídající jeho kvalifikaci a tak nastal výpovědní důvod a zároveň překážka v práci na straně zaměstnavatele.

V pořadu mimo jiné zaznělo na základě nepřesné informace Ministerstva spravedlnosti, že JUDr. Staňkovi měla být ze strany ministerstva nabídnuta dohoda o odchodu z místa a že on na tuto dohodu nepřistoupil. Za zveřejnění této nepravdivé informace se JUDr. Staňkovi již ministryně spravedlnosti omluvila. Správně mělo být totiž uvedeno, že s JUDr. Staňkem nedošlo k dohodě o ukončení pracovního poměru. V minulosti totiž ministerstvo požádalo předsedu Poslanecké sněmovny dopisem tehdejší ministryně spravedlnosti Marie Benešové o souhlas s ukončením pracovního poměru výpovědí. Předseda sněmovny nicméně souhlas neudělil, a proto JUDr. Staněk zůstal v pracovním poměru v režimu překážek na straně zaměstnavatele po dobu dalších 12 měsíců.

 

23. 9. 2014                                                      Tiskový odbor Ministerstva spravedlnosti ČR

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová