obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Reakce na zavádějící informace v MF DNES, redaktorky Jany Blažkové „Prokletí zakázky na nákup vězeňských náramků“.

Mladá fronta Dnes uveřejnila dne 3. 7. 2014 článek redaktorky Jany Blažkové „Prokletí zakázky na nákup vězeňských náramků“, který se pokusil vcelku výstižně popsat historii výběrových řízení na nákup vězeňských náramků. V článku se nicméně objevilo několik nepřesností, které uvádíme na pravou míru. 

Informace sdělené v článku a doplňující fakta k nim:

Ministryně soutěž zrušila.

Není pravda, že ministryně soutěž zrušila. Žádné výběrové řízení na náramky letos neprobíhalo, ministryně Válková pouze pozastavila přípravy na výběrové řízení. Konkrétně Probační a mediační služba (PMS), coby zadavatel budoucí zakázky, stanovila předpokládanou cenu veřejné zakázky. Ze zápisů z jednání pracovní skupiny k přípravě zadávacích podmínek nadlimitní zakázky týkající se elektronického kontrolního systému domácího vězení vyplývá, že teprve mělo být započato s přípravou zadávací dokumentace.

Ministerstvo spravedlnosti v současné době zvažuje další možnosti. Jednou z nich je, zda by nebylo výhodnější, aby český stát využil svých výzkumných kapacit k přípravě a realizaci projektu náramků. 

Náměstek Štern nemohl dát ministryni podklady z nabídek kvůli závazku mlčenlivosti.

Průzkum trhu byl součástí pouhé přípravy na vyhlášení výběrového řízení a soutěži jen předcházel. Z průzkumu trhu vzešly informace, které měly sloužit pro stanovení předpokládané ceny veřejnézakázky. Ministryně spravedlnosti nebyla v této souvislosti třetí osobou a nezávazné ceny z průzkumu trhu jí tedy měly být zpřístupněny. Ministryně, jako šéf resortu, nese za takový projekt plnou odpovědnost, a proto musí mít pro své rozhodování a dohled nad projektem adekvátní informace ve všech fázích přípravy a realizace.
 Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová