obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Proběhla poslední ze tří konferencí k civilnímu řádu soudnímu

Ministerstvo spravedlnosti uspořádalo dne 14. září 2018 poslední diskuzní fórum k návrhu věcného záměru civilního řádu soudního. Účastníci si vyslechli příspěvky autorů návrhu záměru nového kodexu a doplňující referáty dalších odborníků na civilní proces. Zazněly i příspěvky zástupců jednotlivých profesí k vybraným tématům. Poslední konference se zaměřovala na část pátou OSŘ, mediaci, rozkazní řízení a dále opětovně na témata právního zastoupení, koncentrace a dovolání. Akce se tentokrát konala na Ministerstvu spravedlnosti.

popis.Text

Diskutující hovořili o páté části a nutnosti jejího zachování, popřípadě zrušení a přesunu věcí do správního soudnictví. Následně se vedla diskuze o podstatě a důležitosti prvního setkání s mediátorem a o využívání mediace v soudním řízení. První odpolední blok zahájily přední špičky české advokacie a justice a vystoupil také zástupce Člověka v tísni. Přednášející hovořili o vybraných bodech věcného záměru, konkrétně o povinném právním zastoupení, koncentraci a dovolání. Závěrečná sekce se věnovala zvláštním způsobům řízení, zejména řízení rozkaznímu. Podrobný program je dostupný zde.

Vystoupení se v uvedeném pořadí ujali Petr Lavický, Stanislav Kadečka, Eva Dobrovolná, Pavel Punčochář, Robert Němec, Daniel Hůle, Tomáš Novosad, Jan Balarin, Ľubomír Drápal a závěrem Bohumil Dvořák a Silvia Kubešová. V diskuzi, která následovala po jednotlivých tematických blocích, vystoupili další odborníci z řad akademie a praxe. Na konferenci dorazilo na 110 zájemců z řad odborné veřejnosti.

Z příspěvků a diskuzí vzešly velmi zajímavé podněty a kritické myšlenky. Těmito připomínkami, včetně výhrad, které se týkaly zejména části páté, mediace, koncentrace a dovolání, se Ministerstvo spravedlnosti bude v rámci dalších rekodifikačních prací vážně zabývat.

Pro zájemce nabízíme prezentace jednotlivých vystupujících ke stažení:

Blok II: Mediace

Blok IV: Zvláštní způsoby řízení

Cílem konferencí pořádaných ministerstvem bylo představit návrh věcného záměru nového procesního kodexu a zároveň umožnit odborné veřejnosti, aby se k tomuto návrhu vyjádřila a ovlivnila jeho budoucí podobu. První konference, která se věnovala řízení v prvním stupni, proběhla 11. května v Praze, druhá, zaměřená na opravné prostředky, se pak konala 22. června v Brně.

Ti, kteří se nemohli konferencí zúčastnit osobně, mohou své připomínky uplatnit na webové adrese crs.justice.cz, kde je návrh věcného záměru civilního řádu soudního zveřejněn.

 

17. 9. 2018     Tiskové oddělení Ministerstva spravedlnosti

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová