obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Ministerstvo spravedlnosti se premiérově zúčastní Hackathonu veřejné správy

Ve dnech 14. a 15. září se koná druhý ročník Hackathonu veřejné správy. Akce, na které skupina vývojářů a datových analytiků představuje možnosti propojení otevřených dat veřejné správy v užitečné aplikace, se poprvé účastní i Ministerstvo spravedlnosti. To poskytne otevřená data z oblasti insolvenčních řízení. Hackathon státní správy se koná v sídle Nejvyššího kontrolního úřadu, který je vedle Českého telekomunikačního úřadu jedním z hlavních organizátorů.

K čemu se dají použít data, která shromažďují státní úřady? Na to budou reagovat aplikace a vizualizace programátorů, kteří budou tvořit v přesně vymezeném čase.

Ondřej Zezulka z legislativního odboru Ministerstva spravedlnosti, který se za rezort akce zúčastní, uvedl: „Otevřenost státní správy považujeme za jeden z pilířů, na kterých stojí moderní občanská společnost. V informačním věku se zvyšuje poptávka po informacích. Státní správa bohužel nedisponuje takovými personálními i materiálními zdroji, aby mohla zpracovat veškerá data, která sbírá. Koncept otevřených dat tento problém řeší originální cestou – zpřístupňuje zdrojová data neomezenému okruhu zájemců a ponechává konečné zpracování na nich. Kdokoliv může přijít s vlastní analýzou, do které promítne svou unikátní kombinaci odbornosti, dovedností a zkušeností.“

Organizátoři uvádí, že veřejná správa v ČR má 7 300 informačních systémů, jejich cena přesahuje 110 miliard korun a roční náklady na jejich údržbu představují sumu přibližně 25 miliard korun. Podle organizátorů se však ukazuje, že data v nich obsažena nejsou dostatečně využita a ve formátu otevřených dat je jich zveřejněna jen malá část. Podle NKÚ by všechny informace veřejné správy (s výjimkou utajovaných, důvěrných a citlivých) měly být veřejné a veřejnosti snadno přístupné.

Podobu letošního Hackathonu nastínil Ondřej Zezulka, který dodává: „Jak ukázal předchozí ročník Hackathonu, často se jedná o originální a často velice neotřelá řešení. Účastníci našli mezi na první pohled nesouvisejícími daty korelace. A protože první místo obsadila aplikace porovnávající regulaci hazardu s počtem exekucí v konkrétních obcích, rozhodli jsme se tentokrát nabídnout účastníkům databázi popisující insolvenční řízení za dobu účinnosti insolvenčního zákona (2008–2017) a ponechat na jejich kreativitě, co na jejím základě dovedou vytvořit:“

Se svými datovými sadami do letošního hackathonu přispěje i Nejvyšší kontrolní úřad, Český telekomunikační úřad, Český statistický úřad, Česká správa sociálního zabezpečení, Český úřad zeměměřický a katastrální, Ministerstvo financí, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zdravotnictví, Sociologický ústav AV (Český sociálněvědní datový archív) nebo Centrum pro výzkum veřejného mínění. Letos organizátoři evidují vyšší počet institucí, které se se svými daty zapojí a přispějí k vyšší otevřenosti ve veřejné správě.

 

12. 9. 2018     Tiskové oddělení Ministerstva spravedlnosti

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová