obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Druhá konference k civilnímu řádu soudnímu se věnovala opravným prostředkům

Ministerstvo spravedlnosti uspořádalo dne 22. června 2018 v pořadí druhé diskuzní fórum k návrhu věcného záměru civilního řádu soudního. Akce se konala v prostorách Veřejného ochránce práv v Brně. Účastníci si vyslechli příspěvky autorů návrhu záměru nového kodexu a doplňující referáty dalších odborníků na civilní proces. Druhá ze tří konferencí se zaměřila na opravné prostředky.

popis.Text

Diskutující hovořili o obecné koncepci opravných prostředků a jiných prostředků nápravy (jako je žaloba pro zmatečnost a na obnovu řízení), samostatně pak probrali odvolání, dovolání a stížnost. Vystoupení k jednotlivým okruhům se ujali členové skupiny pro tvorbu nového civilního řádu soudního Petr Lavický, Alena Winterová, Bohumil Dvořák, Eva Dobrovolná a Zdeněk Pulkrábek. Na jejich přednášky navázaly příspěvky dalších odborníků na civilní proces Ladislava Derky, Dity Frintové, Petra Šuka a Petra Smolíka.

V diskuzi, která následovala po jednotlivých tematických blocích, vystoupili další odborníci z řad akademie a praxe. Dorazilo na 80 zájemců z řad justice, advokacie, akademické sféry, státní správy, exekutorů i soukromé sféry.

Z příspěvků a diskuzí vzešly velmi zajímavé podněty a kritické myšlenky. Těmito připomínkami, včetně výhrad, které se týkaly zejména problematiky dovolacího řízení, se Ministerstvo spravedlnosti bude v rámci dalších rekodifikačních prací vážně zabývat.

Pro zájemce nabízíme prezentace jednotlivých vystupujících ke stažení:

Blok I: Koncepce opravných prostředků ve věcném záměru civilního řádu soudního

Blok II: Odvolání

Blok III: Stížnost

Blok IV: Dovolání

Cílem těchto konferencí je představit veřejnosti návrh věcného záměru nového procesního kodexu a zároveň umožnit odborné veřejnosti se k tomuto návrhu vyjádřit a ovlivnit jeho budoucí podobu.

Ti, kteří se nemohli konference zúčastnit osobně, mohou své připomínky uplatnit na webové adrese crs.justice.cz, kde je návrh věcného záměru civilního řádu soudního zveřejněn.

Poslední konference se zaměřením na vybrané problematické oblasti připravovaného návrhu proběhne v pátek 14. září 2018 v Praze. O podrobnostech budeme veřejnost včas informovat.

O první konferenci, které se věnovala řízení v prvním stupni, jsme informovali zde.

popis.Text

 

26. 6. 2018                        Tiskové oddělení Ministerstva spravedlnosti

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová